Meer en betere zorg voor geïnterneerden

op Gevangeniswezen

Geïnterneerden verbleven ofwel in de gevangenis ofwel in centra zonder specifieke zorg. Minister van Justitie Koen Geens heeft hier deze legislatuur komaf mee willen maken en menswaardige zorg en opvang op maat georganiseerd. Met deze bijzondere eenheden zetten we stappen vooruit wat aangepaste zorg en voorzieningen voor geïnterneerde personen betreft en heeft de Minister een antwoord geboden voor de ontbrekende schakels in het forensisch psychiatrisch zorgnetwerk.

(Lees verder)

Minimale dienstverlening in gevangenissen

op B.S. 11 april 2018 Gevangeniswezen

De wet van 19 maart 2019 bepaalt dat personeel en gedetineerden beter beschermd zullen worden. Deze wet zal een minimale dienstverlening invoeren, het personeel een betere bescherming bieden en een penitentiaire beleidsraad invoeren.

(Lees verder)

Volwaardig sociaal statuut aalmoezeniers en moreel consulenten in gevangenissen

op Gevangeniswezen

De Ministerraad keurde een koninklijk besluit goed dat zorgt voor een volwaardig statuut van de aalmoezeniers en moreel consulenten die werken in de gevangenissen. Concreet krijgen de gevangenisaalmoezeniers een correctere verloning volgens diploma, kunnen ze sociale rechten opbouwen en beroep doen op zwangerschaps- of ziekteverlof. Hun brutowedde start aan 17.796 euro (niet-geïndexeerd), een loon dat elk jaar licht stijgt zodat dit na 8 jaar 23.943 euro (niet-geïndexeerd) bedraagt. Geïndexeerd start de brutowedde dus aan 30.376 euro, na acht jaar 40.868 (bruto geïndexeerd).

(Lees verder)

Strijd tegen radicalisering in de gevangenissen

op Gevangeniswezen

Sinds de aanslagen van het afgelopen jaar is het onderwerp radicalisering actueler dan ooit. De aanpak van radicalisering en rekrutering door geradicaliseerde gedetineerden binnen de gevangenissen is dan ook een absolute prioriteit aangezien gevangenissen een potentiële voedingsbodem vormen.

(Lees verder)

Prioriteiten

op Gevangeniswezen

Het gevangeniswezen staat voor grote uitdagingen. Overbevolking, radicalisering in de gevangenissen, de zorg voor geïnterneerden,… Met een nieuw masterplan en diverse maatregelen kunnen we een humaan detentiebeleid voeren met oog voor de gedetineerden en geïnterneerden, en aandacht voor hun voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij.

(Lees verder)

Masterplan III

op Persbericht 13 mei 2016 Gevangeniswezen

Met het Masterplan Gevangenissen III, waarvoor een principieel akkoord is met de kern, stellen we een totaalvisie op het Belgisch gevangeniswezen voorop, na de eerdere Masterplannen van de vorige regeringen. We hebben daarbij aandacht voor de renovatie en uitbreiding van bestaande gevangenissen, de oprichting van nieuwe gevangenissen, de sluiting van bestaande gevangenissen en de uitwerking van een kleinschaliger en humaner detentiebeleid. Internationale en nationale waarnemers hebben België jarenlang op de vingers getikt voor een inhumaan detentiebeleid. Dit pakken we nu aan.

(Lees verder)

Oprichting directie Beveiliging binnen de federale politie

op Gevangeniswezen

Overeenkomstig het regeerakkoord beoogt de oprichting van deze nieuwe directie het maximaal vrijmaken van politiecapaciteit, zowel op lokaal als op federaal vlak, en het herinvesteren van de vrijgekomen middelen in de eigenlijke politietaken, waarvoor een algemene politiebevoegdheid vereist is.

(Lees verder)