Potpourri I

op B.S. 22 oktober 2015 Potpourri-wetten

Het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht is het eerste wetsontwerp dat voortvloeit uit het Justitieplan. Het past de burgerlijke rechtspleging en de rechterlijke organisatie aan om snellere en efficiëntere procedures te bekomen, zonder dat aan de kwaliteit waarmee justitie wordt beheerd ingeboet wordt. Dit komt niet alleen de burger ten goede die hierdoor een snellere behandeling van zijn zaak mag verwachten, maar ook de justitiële actoren die hun werkprocessen aanzienlijk verbeterd zien worden.

(Lees verder)

Potpourri II

op B.S. 19 februari 2016 Potpourri-wetten

Potpourri II is het tweede luik van wetsontwerpen voor een snellere, efficiëntere en rechtvaardige Justitie zoals voorgesteld in het Justitieplan. Het strafrecht en de strafvordering wordt op verschillende vlakken aangepast om het aantal procedures te verminderen en efficiënter te maken waardoor alles sneller verloopt en de werklast vermindert.

(Lees verder)

Potpourri III

op B.S. 13 mei 2016 Potpourri-wetten

De derde Potpourri focust op het luik internering, alsook op een efficiënte en moderne wijze van communiceren onder justitiële actoren. Het wettelijk kader voor de internering van personen wordt aangepast. Het gaat om een aantal noodzakelijke technische correcties op de wet van 5 mei 2014, alsook om een aantal fundamentele aanpassingen op het vlak van interneringsbeleid. Er worden interneringskamers ingericht die de Kamers tot bescherming van de Maatschappij vervangen. Daarnaast wordt er gerichter geïnterneerd. Niemand zal zomaar voor lichte feiten zonder geweldpleging geïnterneerd worden.

(Lees verder)

Potpourri IV

op B.S. 30 december 2016 Potpourri-wetten

De vierde Potpourri ter uitvoering van het Justitieplan wijzigt de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen. Een ander luik van wetsontwerp uit deze Potpourri IV is de oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen. Ook de afscherming van de identiteit van politiemensen wordt hierin opgenomen. 

(Lees verder)

Potpourri V

op B.S. 24 juli 2017 Potpourri-wetten

De vijfde en laatste Potpourri ter de uitvoering van het Justitieplan focust op de vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van het burgerlijk recht, het burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat. De vereenvoudiging van procedures en de efficiëntere werking van Justitie, zoals vooropgesteld in het Justitieplan, gaat gestaag verder.

(Lees verder)

Potpourri VII

op B.S. 30 mei 2018 Potpourri-wetten

De Wet van 25 mei 2017 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde is bevat een reeks kleine ingrepen die op korte termijn in werklastvermindering moet resulteren.

(Lees verder)

Overzicht

op Potpourri-wetten

Chronologisch overzicht van de totstandkoming en inwerkingtreding van de Potpourri-wetten.

(Lees verder)