Potpourri IV

B.S. 30 december 2016 Potpourri-wetten

Rechtvaardige Justitie voor gedetineerden en bescherming identiteit politiemensen

De vierde Potpourri ter uitvoering van het Justitieplan wijzigt de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen. Een ander luik van wetsontwerp uit deze Potpourri IV is de oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen. Ook de afscherming van de identiteit van politiemensen wordt hierin opgenomen. 

Toezichtsorganen gevangeniswezen naar parlement

De wijziging tot rechtspositie van de gedetineerden is nodig aangezien ons land reeds op de vingers werd getikt door het Europees Comité voor Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing. De humane detentie voor de gedetineerden moet gegarandeerd blijven en daarom is het nodig om een onafhankelijk toezicht te organiseren op de gevangenissen. De toezichtsorganen, centraal en lokaal, hebben de bevoegdheid klachten van gedetineerden tegen de beslissingen van de gevangenisdirecteurs te behandelen en adviezen te geven omtrent de werking van de gevangenissen.

Om de onafhankelijkheid te garanderen zal de centrale toezichtsraad en de commissie van toezicht overgeheveld worden van de FOD Justitie naar het parlement.

Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen

Het Centraal Register voor Collectieve Schuldenregeling wordt opgericht en past binnen de informatisering van Justitie. Deze geïnformatiseerde gegevensbank wordt beheerd door de Orde van De Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones en bevat de opvolging en behandeling van de digitale dossiers van collectieve schuldenregeling.

Dit zal alle stukken en gegevens bevatten betreffende een procedure van collectieve schuldenregeling en vormt het platform voor de uitwisselingen tussen de rechtbank, de schuldbemiddelaar, de schuldenaar en de schuldeisers. Daarom zullen de betrokkenen, magistraten, griffiers, schuldbemiddelaars en de persoon die onder schuldbemiddeling zijn gesteld , in het kader van de verwezenlijking van hun wettelijke opdrachten, toegang hebben tot dit elektronisch registers voor die dossiers waarin zij betrokken zijn. Uit respect voor het privéleven mogen deze gegevens nooit bekendgemaakt worden aan derden.

Afscherming identiteit politiemensen

De identiteit moet worden afgeschermd van politiemensen die behoren tot de speciale eenheden of die onderzoek doen of tussenkomen bij bijzonder zware misdrijven. Deze gespecialiseerde politiemensen kunnen een doelwit vormen voor risicogroepen en zware criminelen waartegen ze worden ingezet.

Deze maatregel geldt naast de bijzondere opsporingsmethoden ook voor operaties van de federale politie bij de bijzondere opdrachten van bewaking en interventie, het beheer van de centrale technische interceptiefaciliteiten van de telecommunicatie en de gespecialiseerde ondersteuning van de bestuurlijke politie.

De persoonlijke identiteit van de betrokken politiemensen worden gelinkt aan een beschermingscode. Ook leden van de politiediensten die tot de administratieve en logistieke kaders (boekhouders, ICT-specialisten, islamologen) behoren krijgen een dergelijke beschermingscode.