Justitieplan

op Nota 18 maart 2015 Beleidsverklaringen

Minister van Justitie, Koen Geens, wil justitie hervormen met een hinkstapsprong. De eerste fase, de hink, kwam er vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap. De tweede fase, de stap, is dit Justitieplan, dat gaat voor een efficiëntere en daardoor rechtvaardigere justitie. De derde fase van de hinkstapsprong, de sprong zelf, zijn de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving. Het betreft hier de nieuwe wetboeken van strafrecht en strafvordering.

(Lees verder)

De sprong naar het recht voor morgen

op Beleidsverklaringen

Hercodificatie van de basiswetgeving

Van de hink-stap-sprong die Minister Geens bij de aankondiging van het Justitieplan vorig jaar voorstelde, zijn de hink en de stap intussen gerealiseerd of in de laatste fase van realisatie. Met ‘De Sprong naar het recht voor morgen’ wilt de Minister beginnen aan de laatste fase. 

(Lees verder)

Court of the Future

op Lees meer Beleidsverklaringen

In de visietekst “Court of the Future” staat een pleidooi voor een toegankelijkere, stipter en daardoor rechtvaardigere Justitie. De burger en ondernemer staan centraal.

Via een nieuwe website “Just-on-Web” zal de burger of ondernemer zijn digitaal dossier kunnen raadplegen waar hij zich ook bevindt: thuis of via de kiosk op de griffie van de rechtbank. Een procedures opstarten, boetes en gerechtskosten betalen, vonnissen ontvangen of onderzoeks-en strafdossiers raadplegen kan allemaal via “Just-on-Web”.

Justitie moet ook nabijer zijn: fysiek en digitaal. De burger zal daarom in elk gerechtsgebouw kunnen worden geholpen, ongeacht de rechtbank waar zijn dossier aanhangig is. Door Justitie financieel haalbaar te maken, door o.a. procedurekosten enkel nog op het einde aan te rekenen aan de verliezende partij, maken we justitie toegankelijk voor iedereen.

(Lees verder)