Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De hulp aan de slachtoffers van de aanslagen"

op Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, ik neem het woord over de kwestie, omdat het niet goed zou zijn mij te verstoppen wanneer het gaat over een materie die ons sinds 2016 na aan het hart ligt.

(Lees verder)

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Bewindvoering"

op 21 april 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Bewindvoering"

(Lees verder)

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof"

op 5 mei 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof"

(Lees verder)

Vraag van Koen Geens aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De begroting en het IMF"

op 1 juli 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De begroting en het IMF"

(Lees verder)

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De gevallen van kindermishandeling tijdens de coronacrisis" (55001866P)

op 15 juli 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mevrouw Schlitz, ik spreek tot u als plaatsvervangend minister van Justitie. Neem dus niet persoonlijk wat ik ga vertellen. Ik weet dat u een ondankbare taak hebt. Ik zal proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn, zoals altijd overigens.

(Lees verder)

Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Homofoob geweld"

op Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, mijnheer de minister, een slordige vijftig jaar geleden was ik 13 jaar. Ik was toen aanwezig op het kleinkunstfestival Nekka in het Sportpaleis in Antwerpen. Daar trad de genaamde Will Ferdy op, die het gewaagd had zich in de week voordien op televisie te outen als homoseksueel.

(Lees verder)

Koen Geens aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De behandeling van de pandemiewet in het Parlement"

op Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, voor zover dat mogelijk is bij een lid van het mannelijk geslacht, was ik gisteren zo blij dat het kind opsprong in mijn schoot. Ik kreeg een brief van u waarin stond dat u het vaderschap zou opnemen van de pandemiewet die de minister van Binnenlandse Zaken begin januari had aangekondigd.

(Lees verder)

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Geweld tegen journalisten"

op Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, de Nederlandse misdaadjournalist Peter de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond van vorige week op klaarlichte dag neergeschoten werd. De man was al herhaaldelijk bedreigd en zijn huis werd wel eens bewaakt, maar die bewaking stuurde hij zelf weg, omdat de kinderen van de buren anders niet meer buiten durfden te spelen. Aan aangiftes van bedreigingen besteedde hij geen tijd meer.

(Lees verder)

Tussenkomst Koen Geens in Commissie Justitie nav Beleidsverklaring- en nota Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

op 17 november 2020 Parlementaire tussenkomsten

Ik parafraseer, mijnheer de vice-premier, aan het einde van mijn betoog, de welgemeende woorden van Willem Elsschot aan het adres van degene die roeping had om zijn familiale opvolger te worden: «Ik twijfel er niet aan gij veel zult nalaten van wat ik verkeerd heb gedaan, en veel zult doen van wat ik verkeerdelijk heb nagelaten.» Ik wens u uit de grond van mijn hart alle succes.

(Lees verder)