Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof' in de plenaire vergadering

op 5 mei 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof"

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'gevallen van kindermishandeling tijdens de coronacrisis' in de Commissie Justitie

op 15 juli 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mevrouw Schlitz, ik spreek tot u als plaatsvervangend minister van Justitie. Neem dus niet persoonlijk wat ik ga vertellen. Ik weet dat u een ondankbare taak hebt. Ik zal proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn, zoals altijd overigens.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'geweld tegen journalisten' in de Commissie Justitie

op 14 juli 2021 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, de Nederlandse misdaadjournalist Peter de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond van vorige week op klaarlichte dag neergeschoten werd. De man was al herhaaldelijk bedreigd en zijn huis werd wel eens bewaakt, maar die bewaking stuurde hij zelf weg, omdat de kinderen van de buren anders niet meer buiten durfden te spelen. Aan aangiftes van bedreigingen besteedde hij geen tijd meer.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Dermagne over 'de dalende koopkracht' in de plenaire vergadering

op 9 december 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan Minister Vandenbroucke over 'medische zorg aan gedetineerden' in de Commissie Volksgezondheid

op 14 september 2021 Parlementaire tussenkomsten

Een aantal weken terug luidde onder meer de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin aan de alarmbel over de gezondheidszorg in de gevangeniswereld. Ondanks overleg met uw kabinet, besliste men zelfs om de medische activiteiten op te schorten. Dat raakt mij ten zeerste, en ik hoef u niet op het hart te drukken dat de verbetering van de kwaliteit van de medische zorgen in de gevangenis bijzonder belangrijk is. In uw derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 voorziet u zelf bijkomend 6,7 miljoen euro voor het inhalen van de achterstand in het betalen van de artsen.

(Lees verder)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens actualiteitsdebat over ‘medische zorg aan gedetineerden’ in de Commissie Justitie

op 16 juni 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, ik ben heel blij dat u het dossier opnieuw ter harte neemt. De moeilijkheid van dat soort dossiers is dat men ze ontdekt bij opvolging van zijn voorganger en men het normaal vindt dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer ze afgerond zijn, in dit geval vooraleer gevangenen aan de ziekteverzekering zullen worden onderworpen.

(Lees verder)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens actualiteitsdebat over ‘de gevangenis van Haren’ in de Commissie Justitie

op 2 februari 2022 Parlementaire tussenkomsten

Verslag nog niet beschikbaar.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘de aangekondigde intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België’ in de Commissie Justitie

op 16 maart 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, in februari 2022 heeft het Executief van de Moslims van België zijn vernieuwingsplan aan u voorgesteld. Recenter deelde u mee dat u de procedure tot intrekking van de erkenning van het executief hebt aangevat. In een brief van 18 februari 2022 zou u het executief de mogelijkheid geboden hebben te reageren op de nakende intrekking van de erkenning.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over ‘de bewindvoering’ in de Commissie Justitie

op 16 maart 2022 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, met het oog op de versterking van de autonomie en het welzijn van kwetsbare meerderjarigen stelde ik u een jaar geleden de vraag naar de resterende en belangrijke werven inzake de bezoldiging en de omkadering van professionele bewindvoerders. Ik verwees daarvoor naar de in juli 2019 gepubliceerde audit van de Hoge Raad voor de Justitie, die aangaf dat de controle op de bewindvoeringen niet altijd even kwaliteitsvol is en verschillende aanbevelingen aan de wetgever formuleerde.

(Lees verder)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens de bespreking van ‘het wetsontwerp seksueel strafrecht’ in de plenaire vergadering

op 17 maart 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, beste collega's, de regering heeft ervoor gekozen om het seksueel strafrecht conform de regeringsverklaring voorop te nemen, alvorens het Strafwetboek in zijn geheel te bekijken. Het gevaar bij dat soort oefeningen is altijd dat men bij gebrek aan voldoende honger bij het voorgerecht blijft steken. Dat is meestal niet het geval bij mannen zoals ik, maar bij vrouwen stel ik dat wel eens vast.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister De Croo en minister Dermagne over ‘het behoud van de koopkracht in een context van stijgende inflatie’ in de plenaire vergadering

op 31 maart 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, toen ik onlangs met de wagen naar Brussel reed, begeleid door uw rustgevende stem, hoorde ik u plots opmerken dat wij moesten oppassen dat de Staat en de burger niet geruïneerd zouden worden.

(Lees verder)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens de bespreking van ‘het wetsontwerp houdende Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ en Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek’ in de plenaire vergadering

op 21 april 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, in een democratie is het essentieel dat men het eens is over wat essentieel is. Het verbintenissenrecht is een van de meest essentiële elementen van het recht. Hoe saai het ook lijkt, het gaat over de vraag hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe zij met mekaar omgaan.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...