Rolrechten op het einde van de procedure

op B.S. 20 december 2018 Toegang tot Justitie

Mensen zijn eerder terughoudend om naar de rechtbank te stappen omdat dit heel wat kosten met zich meebrengt. Het aandeel dat de burger betaalt in de procedure, zoals de rolrechten, zal binnenkort aan het einde van de procedure aangerekend worden aan de verliezende partij.

(Lees verder)

Rechtsbijstandsverzekering

op Toegang tot Justitie

Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie, denk maar aan een bouwgeschil of een echtscheiding. Voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op tweedelijnsbijstand wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken.

(Lees verder)

Hervorming pro Deo

op B.S. 14 juli 2016 Toegang tot Justitie

Om een correcte vergoeding van advocaten te kunnen verzekeren gaat het budget voor “pro Deo” van 71 miljoen euro naar 74 miljoen euro, met de bedoeling om dit de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken.

(Lees verder)

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

op B.S. 31 maart 2017 Toegang tot Justitie

Op 1 mei 2017 trad de wet tot oprichting van een fonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking. Vanaf die datum is een vaste bijdrage van 20 euro verschuldigd in zowel burgerlijke als in strafrechtelijke zaken.

(Lees verder)

Salduz

op B.S. 24 november 2016 Toegang tot Justitie

De Europese Salduz-richtlijn omschrijft de rechten van personen die verhoord worden. De omzetting van deze richtlijn naar onze wetgeving brengt ons land terug op één lijn met de Europese wetgeving. De advocaat van de verhoorde mag vanaf nu op alle verhoren aanwezig zijn omtrent misdrijven die met een vrijheidsstraf kunnen worden bestraft. Ook het recht om een derde op de hoogte te laten brengen van een eventuele arrestatie en de mogelijkheid om met derden te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming zit hierin vervat.

(Lees verder)

Slachtofferhulp bij opzettelijke gewelddaden

op B.S. 17 maart 2017 Toegang tot Justitie

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, maar ook occasionele redders, kunnen een financiële tussenkomst bekomen bij de commissie, maar dit was nog niet geregeld voor slachtoffers met hun verblijfplaats in België die slachtoffer worden van terroristische daden gepleegd in het buitenland. Met een nieuwe koninklijk besluit werd dit wel mogelijk gemaakt.

(Lees verder)

Versterking van de onafhankelijkheid van gerechtsdeskundigen

op B.S. 31 mei 2017 Toegang tot Justitie

Met een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertaler-tolken willen we een soort kwaliteitslabel voor deze beroepsgroepen creëren. Een magistraat kon hiervoor een expert aanstellen uit willekeurige lijsten waarover de lokale rechtbanken beschikken. Een centraal register komt tegemoet aan de kwaliteitsvereisten en objectivering bij het aanstellen van deze expert en beëdigde vertaler-tolken.

(Lees verder)

Het Marktenhof

op Potpourri IV Toegang tot Justitie

Het opgerichte Marktenhof te Brussel zal uitspraken doen over rechtszaken tegen beurswaakhond FSMA, telecomwaakhond BIPT en andere marktregulatoren. Het zijn specifieke kamers voor marktzaken met rechters die speciaal om hun juridisch-technische marktenexpertise zijn aangeworven. Ook bepaald beroepskwesties rond marktzaken, die nu nog voor de Raad van State komen, kunnen voor het marktenhof komen.

(Lees verder)