Salduz

B.S. 24 november 2016 Toegang tot Justitie

De Europese Salduz-richtlijn omschrijft de rechten van personen die verhoord worden. De omzetting van deze richtlijn naar onze wetgeving brengt ons land terug op één lijn met de Europese wetgeving. De advocaat van de verhoorde mag vanaf nu op alle verhoren aanwezig zijn omtrent misdrijven die met een vrijheidsstraf kunnen worden bestraft. Ook het recht om een derde op de hoogte te laten brengen van een eventuele arrestatie en de mogelijkheid om met derden te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming zit hierin vervat.

Naast het recht op bijstand van een advocaat wordt ook het recht op vertolking en vertaling tijdens de verhoren geregeld, waarmee een deel van de Europese Richtlijn inzake het recht op vertaling en vertolking uitvoering krijgt. Dit recht zal ook gelden voor slachtoffers en personen die lijden aan gehoor- of spraakstoornissen. De vertaling en vertolking is kosteloos, ongeacht de uitkomst van de procedure.