Koninklijke Bibliotheek in Brussel beter toegankelijk

op Regie der Gebouwen

De Koninklijke Bibliotheek in Brussel krijgt een facelift. Via een financiële injectie van 7 miljoen euro moet de wetenschappelijke instelling uitgroeien tot een nieuw toegankelijk en hedendaags museum. De nieuwe naam 'KBR' moet die nieuwe gedaante in de verf zetten.

(Lees verder)

Scanstraat

op Regie der Gebouwen

Om de veiligheid te optimaliseren in de gerechtsgebouwen gaf de regering groen licht voor het “scanstraat”-project. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de gerechtelijke diensten. Zeker na de aanslagen van 22 maart wezen zij op het open karakter van de gerechtsgebouwen en het gebrek aan veiligheidsinstallaties.

(Lees verder)

Justitiepaleis Namen

op Regie der Gebouwen

Volgens de planning van de Regie der Gebouwen, zouden de werken aan het nieuwe Justitiepaleis van Namen klaar moeten zijn in december 2022.

(Lees verder)

Aangepaste opvang en zorg voor geïnterneerden

op Regie der Gebouwen

Voor alle geïnterneerden die in de gevangenis verblijven,komt er aangepaste infrastructuur waar zij menswaardige zorg en begeleiding op maat krijgen. In de gevangenissen worden 1.432 plaatsen gebouwd of vernieuwd, voor geïnterneerden komen er 860 plaatsen bij.

(Lees verder)

Nieuwe gevangenis in Dendermonde

op Regie der Gebouwen

De Ministerraad is akkoord gegaan met een verlening van het contract voor de bouw van de gevangenis in Dendermonde.

(Lees verder)

Nieuwe gevangenis in Antwerpen

op Regie der Gebouwen

Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet de vervanging van de huidige gevangenis van Antwerpen door een nieuwe gevangenis van 440 plaatsen in de buurt van het nieuwe gerechtsgebouw.

(Lees verder)

Bouw gevangenis in Haren

op Regie der Gebouwen

In uitvoering van het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden zullen de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael vervangen worden door een nieuw te bouwen gevangeniscomplex in Haren.

(Lees verder)

Nieuw justitiepaleis Eupen

op Regie der Gebouwen

Op maandag 18 februari 2019 werd het nieuw Justitiepaleis van Eupen officieel geopend in aanwezigheid van Koen Geens, minister van Justitie, bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Het nieuw gebouw dat zich pal in het centrum van Eupen (Rathausplatz) bevindt, verenigt voortaan de diensten van de Rechtbank van Eerste aanleg, de Onderzoeksrechters, de Jeugdrechtbank, het Parket van de Procureur des Konings, het Politieparket en het Arbeidsauditoriaat.

(Lees verder)

Winter- en nachtopvang garanderen door staateigendom ter beschikking te stellen

op Regie der Gebouwen

Het Rode Kruis opende een nieuw opvangcentrum voor daklozen in de buurt van het metrostation Maalbeek. Het nieuwe centrum, in een leegstand gebouw van de Regie der Gebouwen, ligt in de Trierstraat 82 nabij het metrostation Maalbeek. Het aantal plaatsen wordt hiermee opgetrokken van 75 naar 250 plaatsen.

(Lees verder)

Huisvesting scheepvaartpolitie Blankenberge gegarandeerd

op Regie der Gebouwen

De ministerraad ging op 15 maart 2019, op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens, akkoord met het afsluiten van een concessieovereenkomst voor een gebouw in Blankenberge waar de scheepvaartpolitie zal worden gehuisvest.

(Lees verder)

Erfpact herdenkingssite slag van de Ardennen

op Regie der Gebouwen

In 2013 heeft de ministerraad ermee ingestemd om een deel van de site van 15.460 m² voor 50 jaar in erfpacht te geven aan de stad Bastenaken, voor het symbolische bedrag van 1 euro per jaar. Deze erfpacht voor openbaar nut heeft de stad toegelaten om een zakelijk recht te verwerven op het perceel. Zo kan ze er de nodige investeringen in de omgevingsaanleg uitvoeren in het kader van de inrichting van de site als herdenkingsplaats van onder meer de slag om de Ardennen. De Ministerraad keurde op 15 maart 2019 een koninklijk besluit goed met betrekking tot de uitbreiding van de site Colline du Mardasson.

(Lees verder)

Nieuw gesloten centrum in Holsbeek voor humanere opvang van vrouwen

op Regie der Gebouwen

Op 7 mei 2019 vond in Holsbeek de officiële inhuldiging plaats van een nieuw gesloten centrum voor vrouwen. De inhuldiging van het centrum kadert in het beleid rond de uitbreiding van het aantal gesloten centra en de humanere aanpak van kwetsbare doelgroepen.

(Lees verder)