Nieuw justitiepaleis Eupen

Regie der Gebouwen

Op maandag 18 februari 2019 werd het nieuw Justitiepaleis van Eupen officieel geopend in aanwezigheid van Koen Geens, minister van Justitie, bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Het nieuw gebouw dat zich pal in het centrum van Eupen (Rathausplatz) bevindt, verenigt voortaan de diensten van de Rechtbank van Eerste aanleg, de Onderzoeksrechters, de Jeugdrechtbank, het Parket van de Procureur des Konings, het Politieparket en het Arbeidsauditoriaat.

Duurzaam bouwen

Het gebouw beantwoordt aan de criteria van hoge energieperformantie en er werden verschillende ecologische maatregelen getroffen. Om oververhitting te beperken, werden zonnewerende schermen en beglazingen voorzien. Voor de sanitaire voorzieningen wordt gebruik gemaakt van een regenwaterput en op de platte delen van het complex werd een groendak ingericht. Bovendien zijn de gebruikte materialen duurzaam, robuust en bestand tegen vandalisme.

Fase 2: renovatiewerken aan de bijgebouwen

Deze officiële opening vormt het einde van de 1e fase die bestond uit de afbraak van de voormalige gebouwen die zich bevonden op de Rathausplatz (huizen, loodsen, garages, enz.) en de opbouw van het nieuw justitiepaleis.

In januari 2019 werd de tweede fase opgestart, die 1 jaar in beslag zou moeten nemen. Het gaat om de volledige renovatie van de bijgebouwen van het nieuw justitiepaleis (nr. 8 en 10). De gerenoveerde lokalen zullen onderdak bieden aan de diensten van de Arbeidsrechtbank, de Ondernemingsrechtbank, het Vredegerecht en de Balie.

Een publiek-private samenwerking

Het project werd uitgevoerd via een publiek-private samenwerking. De Regie der Gebouwen is de aanbestedende overheid en ontwerper, terwijl de firma Befimmo de eigenaar en bouwheer van de werf is.

De kostprijs van deze opdracht voor de Regie der Gebouwen bestaat enerzijds uit de jaarlijkse huur die gedurende 25 jaar betaald zal worden wat betreft fase 1 en gedurende ongeveer 23 jaar wat betreft fase 2 en anderzijds uit de kostprijs voor de eerste instaatstellingswerken. In het huurcontract is een optie tot aankoop voorzien op het eind van het 25ste jaar.

Dit project beantwoordt aan de behoefte van Justitie om haar diensten te hergroeperen. Het samenbrengen van de gerechtelijke diensten van Eupen laat toe om het dagelijks werk van Justitie te vergemakkelijken en te optimaliseren. Dit nieuw justitiepaleis werd ontworpen in een moderne architecturale stijl en verzekert de veiligheid van het personeel en de burgers. Bovendien beantwoordt het aan de criteria van hoge energieperformantie en weerspiegelt het de inzet van de Federale Staat op het vlak van duurzame ontwikkeling”, verklaart Koen Geens.