Gerechtsexperten sneller betaald

op Gerechtskosten

Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd.

(Lees verder)

Gerechtsdeurwaarders

op Potpourri III Gerechtskosten

Elektronische betekening voor gerechtsdeurwaarders is een grote stap voorwaarts in de digitalisering van Justitie. De gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan in zowel burgerlijke als strafzaken beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze dan wel aan de persoon zelf betekenen. Voor strafzaken is dit, indien mogelijk, verplicht. In burgerlijke zaken blijft keuzemogelijkheid een belangrijk gegeven gelet op de betrokkenheid en bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder. Deze werkwijze is een stuk efficiënter, zowel bij archivering als bij opzoeking, en een enorme plaatsbesparing.

(Lees verder)

Telecom

op Gerechtskosten

De telecomoperatoren zijn een belangrijke partner voor justitie om misdaad effectief op te sporen. Voor de prestaties die zij leveren binnen het kader van strafonderzoeken krijgen de telecomoperatoren een vergoeding uitbetaald. In tegenstelling tot andere landen, waar de operatoren geen vergoeding krijgen, is de Belgische wetgever van oordeel dat hun diensten wel een vergoeding moeten krijgen in ruil voor een kwalitatieve samenwerking.

(Lees verder)

Vertalers en tolken

op Gerechtskosten

De tarieven van de vertalers en tolken worden uniformer en gaan omhoog om een kwalitatieve vertaling of tolking in een strafzaak te garanderen. De prestaties van vertalers worden voortaan berekend per vertaalde pagina, en het tarief wordt eenduidiger in zijn toepassing. Voor tolken hanteren we voortaan een gelijke behandeling tussen de talen, en schakelen we over naar een eenheidstarief.

(Lees verder)

DNA-analyses

op B.S. 30 november 2015 Gerechtskosten

Een deel van de DNA-analyses worden geconcentreerd bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, een onafhankelijk wetenschappelijk onderdeel van de FOD Justitie. Deze analyses zullen voortaan aan kostprijs verricht worden. Zo wordt het labo geoptimaliseerd en kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden.

(Lees verder)

Speekselanalyses

op B.S. 30 november 2015 Gerechtskosten

Het budget voor de speekseltesten zal dit jaar en in 2017 beduidend verhoogd worden. Respectievelijk 180.000 euro en 432.000 euro zullen hiervoor worden gereserveerd. Uit politiestatistieken is gebleken dat er steeds meer inbreuken “sturen onder invloed van drugs” worden vastgesteld. Met de speekseltests kan snel opgespoord worden of de verdachte drugs heeft gebruikt. Hiervoor diende men voor deze procedure beroep te doen op een dokter die bloed afneemt. Deze speekseltesten zorgen dus voor een aanzienlijke tijdswinst.

(Lees verder)