Telecom

Gerechtskosten

Goedgekeurd door de Ministerraad op 7 juli 2016.

De telecomoperatoren zijn een belangrijke partner voor justitie om misdaad effectief op te sporen. Voor de prestaties die zij leveren binnen het kader van strafonderzoeken krijgen de telecomoperatoren een vergoeding uitbetaald. In tegenstelling tot andere landen, waar de operatoren geen vergoeding krijgen, is de Belgische wetgever van oordeel dat hun diensten wel een vergoeding moeten krijgen in ruil voor een kwalitatieve samenwerking.

De methodes waarop die vergoeding wordt berekend, werden grondig gewijzigd. De tariefstructuur werd gewijzigd naar een vereenvoudigd kostenmodel, en er werd een forfaitsysteem uitgewerkt om de administratieve last te verminderen. De aanpassingen leveren een besparing op de gerechtskosten van 7 miljoen euro per jaar op.