Burgerlijk Wetboek - Goederenrecht

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

Het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen. De burger staat centraal bij hervorming Burgerlijk Wetboek. Zo zal het nieuwe Goederenrecht burenrelaties duidelijk regelen, wat geschillen moet voorkomen. Komt het toch tot een conflict, dan zorgt de hervorming voor meer transparantie en een grotere toegankelijkheid voor zowel de burger als de vrederechter.

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Bewijsrecht

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Na de goedkeuring door de ministerraad van het deel Verbintenissenrecht, volgt nu ook groen licht voor de hervorming van het Bewijsrecht. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bindend akkoord. Met de hervorming van het Bewijsrecht zetten we opnieuw een stap naar een Burgerlijk Recht dat dichter bij de mensen en de hedendaagse samenleving staat.

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Verbintenissenrecht

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

Het algemeen contractenrecht (verbintenissenrecht)wordt hervormd. Het oude Wetboek dateert van 1804 en is het oudste dat vandaag nog van toepassing is in ons land. Vele bepalingen zijn dan ook achterhaald. Onze samenleving is drastisch veranderd en heeft recht op heldere wetgeving, aangepast aan onze moderne tijdsgeest.  

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Erfrecht

op B.S. 1 september 2017 Hercodificatie basiswetgeving

Het erfrecht is maatschappelijk gezien een belangrijke materie. Het regelt de gevolgen van een van de meest bepalende momenten in het leven van de burgers: een overlijden. Een goed erfrecht moet de belangen van de erflater en de verschillende erfgenamen erkennen en afwegen. Het moet een sereen kader bieden om die belangen met elkaar te verzoenen en conflicten te vermijden.

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Huwelijksvermogensrecht

op B.S. 22 juli 2018 Hercodificatie basiswetgeving

Mensen weten vaak niet welke mogelijkheden ze hebben wanneer ze in het huwelijk stappen. Bij een overlijden of een scheiding komt men dan voor verrassingen te staan. In deze hervormingen focust Koen Geens, net zoals in het nieuwe erfrecht, op de solidariteit van de partners en bieden we de nodige garanties, zonder koppels tot keuzes te verplichten. Het huwelijk moet een feest blijven met oog voor elkaar.

(Lees verder)

Wetboek van Economisch recht - Insolventie

op B.S. 11 september 2017 Hercodificatie basiswetgeving

Wie vandaag in moeilijk vaarwater komt met zijn onderneming moet beroep doen op procedures die in verschillende wetten zijn opgenomen. Door één wet te creëren krijgt de ondernemer meer rechtszekerheid. Concreet zal er worden ingezet op meer overlevingskansen voor ondernemingen in moeilijkheden en moet het ondernemerschap blijvend worden gestimuleerd voor wie al eens in faling is gegaan. Ook wie failliet gaat verdient immers een tweede kans. 

(Lees verder)

Wetboek van Economisch recht - Ondernemingsbegrip

op Plenaire stemming Hercodificatie basiswetgeving

Ben je nu bakker, dokter, architect, landbouwer, advocaat, vennootschap of vereniging… Iedereen heeft een eigen activiteit en finaliteit. Maar jullie hebben ook iets gemeenschappelijk: jullie steken de handen uit de mouwen en creëren economische meerwaarde en jobs. Sinds 1 november 2018 wordt iedereen die zelfstandig actief is als een onderneming beschouwd en kan iedereen gebruikmaken van een modern en duidelijk ondernemingsrecht.

(Lees verder)

Wetboek van Economisch recht - Vennootschappen en verenigingen

op Stemming plenaire 28 februari 2019 Hercodificatie basiswetgeving

Meer dan anderhalf miljoen bedrijven, 610.000 eenmanszaken, 230.000 vzw’s en stichtingen in België zaten er al een tijdje op te wachten. Sinds 1 mei van dit jaar is het eindelijk zover: dan treedt het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht in werking. Het federaal parlement zette daarvoor donderdag definitief het licht op groen

(Lees verder)

Strafwetboek - Boek I

op Hercodificatie basiswetgeving

Met de hervorming van het Strafwetboek beoogt de Minister een accurate, eenvoudigere en coherente wetgeving. Het Belgisch Strafwetboek dateert nog van 1867, een aanpassing aan de moderne tijdsgeest drong zich toch wel op. Het wetsontwerp – dat op 20 januari door de Ministerraad werd goedgekeurd - bevat de modernisering van Boek I van het Strafwetboek. Boek I wordt herschreven zodat het duidelijk en leesbaarder is voor iedereen.

(Lees verder)

Strafwetboek - Boek II

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

Het strafrecht heeft zich in de loop van de jaren geleidelijk aangepast aan onze samenleving, maar een grondige opknapbeurt drong zich op. In dit Tweede Boek werden de strafbepalingen geactualiseerd en duidelijk geïnventariseerd, rekening houdend met rechtspraak en eventuele knelpunten in het verleden. De misdaad paste zich aan naar de technologische evolutie en dat doet het Strafwetboek nu ook in taal en inhoud.

(Lees verder)