Strafwetboek - Boek I

Hercodificatie basiswetgeving

Met de hervorming van het Strafwetboek beoogt de Minister een accurate, eenvoudigere en coherente wetgeving. Het Belgisch Strafwetboek dateert nog van 1867, een aanpassing aan de moderne tijdsgeest drong zich toch wel op. Het wetsontwerp – dat op 20 januari door de Ministerraad werd goedgekeurd - bevat de modernisering van Boek I van het Strafwetboek. Boek I wordt herschreven zodat het duidelijk en leesbaarder is voor iedereen.

Hieronder de voornaamste wijzigingen die hieruit voortvloeien:

  • Misdaden en wanbedrijven

Het nieuwe  Strafwetboek voorziet nog twee categorieën van misdrijven: misdaden (bv. moord) en wanbedrijven (bv. drugsfeiten, diefstal,…). De overtredingen worden uit het Strafwetboek gehaald.

  • Afstappen van veralgemeende correctionalisering van misdaden

Het systeem van veralgemeende correctionalisering van misdaden wordt verlaten. De aard van het misdrijf kan niet wijzigen: een wanbedrijf blijft een wanbedrijf, een misdaad blijft een misdaad, welke straf de rechter uiteindelijk ook uitspreekt.

  • Gestructureerde indeling van straffen

De straffen worden gestructureerd en onderverdeeld in niveaus: twee niveaus voor de criminele straffen en zes niveaus voor de correctionele straffen.

  • Betere omschrijving rechtsfiguren

Een aantal rechtsfiguren (zoals de strafbare poging, de deelneming, de rechtsvaardigingsgronden, de herhaling) en bepaalde invullingen die de rechtspraak heeft voorzien, worden in dit wetsontwerp beter omschreven en in overeenstemming gebracht met de moderne rechtspraak. Dit komt de rechtszekerheid ten goede.