Noodhulp voor terreurslachtoffers

op Stemming Plenaire 20 december 2018 Veiligheid

Het plafond voor de noodhulp voor terreurslachtoffers wordt gevoelig opgetrokken van 30.000 naar 125.000 euro voor dringende kosten. Slachtoffers moeten niet meer wachten op de tussenkomst van de verzekering om deze dringende kosten betaald te krijgen. De kosten lopen al snel hoog op. De financiële hulp die de Commissie voor hulp aan slachtoffers toekent, komt niet in de plaats van de vergoeding waarop de slachtoffers recht op hebben via hun verzekering, maar helpt de termijn te overbruggen tussen de terroristische daad en de uitbetaling door de verzekering en komt ook tegemoet in kosten die het slachtoffer op niemand kan verhalen.

(Lees verder)

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

op CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

De veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg is zo sterk als de zwakste schakel: hoe meer preventie, hoe minder repressie; hoe beter de repressie, des te minder herhaling of recidive. We moeten doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen waarbij alle niveaus betrokken worden. Daarbij reiken we tools aan om actiever samen te werken op federaal, Europees, gemeenschaps- en lokaal niveau.

(Lees verder)

Kadernota Integrale Veiligheid

op Veiligheid

Veiligheid is één van de prioriteiten in het beleid van de regering. De kadernota Integrale Veiligheid is belangrijk om de prioriteiten op alle beleidsniveaus vast te leggen.

(Lees verder)

Antiterreurmaatregelen

op Veiligheid

De minister van Justitie heeft reeds heel wat maatregelen genomen in de strijd tegen terreur. Zo werden de strafbaarstellingen voor terroristische misdrijven uitgebreid waardoor het aanzetten tot haat en het aanzetten tot afreizen naar jihadistische gebieden strafbaar wordt gesteld. Dit ongeacht of het al dan niet aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven. Daarnaast werd onder meer een dynamische databank opgericht met informatie over haatpredikers, foreign terrorist fighters en home grown terrorist fighters.

(Lees verder)

Wapenwetgeving

op B.S. 12 januari 2018 Veiligheid

De wet van 7 januari 2018 wijzigde de wapenwet om er verschillende belangrijke verbeteringen in aan te brengen. Ze organiseerde ook een nieuwe regularisatieperiode voor niet-vergunde vuurwapens, laders en munitie zodat de overheid meer zicht kreeg op het wapenbezit van burgers.

(Lees verder)

Spijtoptanten

op B.S. 7 augustus 2018 Veiligheid

De wet van 22 juli 2018 zet het licht op groen voor een wettelijke regeling voor spijtoptanten. Dit zijn personen die in ruil voor strafvermindering, modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis, belangrijke informatie aanleveren over gepleegde misdrijven met betrekking tot andere (mededaders) en/of medeplichtigen. Zo kunnen zware criminelen of terroristen die anders niet te pakken zijn, toch worden geïdentificeerd en veroordeeld. Maar evengoed worden zo zware misdaden vermeden.  

(Lees verder)

Burgerinfiltranten

op B.S. 7 augustus 2018 Veiligheid

De wettelijke regeling voor burgerinfiltranten geeft de veiligheidsdiensten meer armslag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. De burgerinfiltratie is enkel mogelijk indien politionele infiltratie of andere onderzoekstechnieken onmogelijk zijn. Deze nieuwe bijzondere opsporingsmethode gebeurt onder een strikte omkadering en controle en zorgt ervoor dat een dossier van terrorisme of georganiseerde criminaliteit verder kan gezet worden.

(Lees verder)

Aanpak virtuele munten

op Veiligheid

Misdaadbestrijding moet mee evolueren en zich aanpassen aan nieuwe technologieën. Virtuele munten, zoals Bitcoin – computercode waaraan een bepaalde waarde wordt gehecht – zijn aan een opmars bezig. De netwerken waarop virtuele munten worden verhandeld, zijn volstrekt anoniem, waardoor ze voor misdadigers een ideaal instrument zijn om louche zaken te financieren en geld wit te wassen. Zo blijkt Bitcoin een populair betaalmiddel voor wie online drugs koopt.

(Lees verder)

Verkeersveiligheid

op B.S. 6 maart 2018 Veiligheid

Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot zorgden ervoor dat hoge alcoholgehaltes en recidive strenger worden aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zwaarder worden gestraft.

(Lees verder)

E-evidence: toegang digitale data in strafonderzoeken

op Veiligheid

De EU- Raad van Ministers van Justitie bereikte een politiek akkoord om een Europees wettelijke kader op te stellen over “e-evidence” (digitale data in strafonderzoeken). Binnen dit wettelijk kader zal geregeld worden aan welke verplichtingen providers (Facebook, Google, Whatsapp, Microsoft, Apple, Twitter etc) moeten voldoen om nationale gerechtelijke beslissingen uit te voeren. Dit is noodzakelijk om toegang te krijgen tot digitale gegevens.

(Lees verder)

Kansspelen

op Veiligheid

De bescherming van de speler bij kansspelen staat voor Minister van Justitie Koen Geens steeds voorop. Het is belangrijk om maatregelen te nemen om spelers van weddenschappen en kansspelen te beschermen tegen gokverslaving. Spelers mogen niet misleid of uitgedaagd worden om steeds meer geld uit te geven. Daarom nam Minister Geens verschillende maatregelen om gokreclame te beperken.

(Lees verder)

Strijd tegen financiële criminaliteit verhoogd

op Veiligheid

Minister van Justitie Koen Geens heeft de strijd tegen financiële criminaliteit verhoogd door nieuwe regelgeving en versterking van de middelen. Criminelen moet je raken waar het pijn doen, in hun portemonnee.

(Lees verder)