Kadernota Integrale Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is één van de prioriteiten in het beleid van de regering. De kadernota Integrale Veiligheid is belangrijk om de prioriteiten op alle beleidsniveaus vast te leggen.

De Kadernota Integrale Veiligheid stelt het strategisch referentie- en beleidskader vast op het vlak van veiligheid. De leden van een werkgroep, samengesteld uit federale, deelstatelijke, lokale, bestuurlijke, gerechtelijke, politionele en academische experts, definieerden tien clusters van veiligheidsfenomenen die worden beschouwd als beleidsprioriteiten. Daarnaast werden vijf transversale thema's bepaald die gelden als belangrijke uitdagingen voor het veiligheidsbeleid.

Beleidsprioriteiten

 1. radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
 2. mensensmokkel en mensenhandel
 3. geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid
 4. sociale en fiscale fraude
 5. cybercrime en cyber security
 6. geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en kindermisbruik
 7. georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken
 8. leefmilieu
 9. verkeersveiligheid
 10. overlast

Uitdagingen

 1. de bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad
 2. het internet en ICT als facilitator voor criminaliteit maar ook voor veiligheidshandhaving en opsporing
 3. de identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude
 4. de buitgerichte aanpak
 5. de internationale samenwerking op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak