Verkeersveiligheid

B.S. 6 maart 2018 Veiligheid

Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot zorgden ervoor dat hoge alcoholgehaltes en recidive strenger worden aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zwaarder worden gestraft.

Voor recidive komt er met deze wet een duidelijkere aanpak. Zo kan de straf verdubbeld worden voor het herhaaldelijk plegen van zware inbreuken, zoals dronken rijden na een eerdere veroordeling wegens intoxicatie en rijden tijdens een rijverbod. Deze maatregelen stonden ook al te lezen in de voorstellen voor herziening van de verkeerswetgeving van CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh.  

Recent nog waren er in de pers enkele gevallen te betreuren van vluchtmisdrijf met de dood tot gevolg. Vluchten na een ongeval is vaak een probleem van hardleerse chauffeurs. Daarom worden de maximale straffen verhoogd. Voor vluchtmisdrijf waarbij geen gekwetsten vallen, kan de straf oplopen tot 6 maanden gevangenisstraf en/of een geldboete tot 2000 euro. Wanneer een bestuurder vluchtmisdrijf pleegt en een slachtoffer gewond achter laat, loopt de straf op tot 3 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete tot 5000 euro. Wanneer het ongeval voor een ander de dood tot gevolg heeft gehad, wordt de maximumgevangenisstraf bepaald op 4 jaar en/of een geldboete tot 5000 euro. De bestuurder zal bij een vluchtmisdrijf met gewonden of doden ook zijn rijbewijs voor minstens drie maanden verliezen.  

Alcohol achter het stuur is sinds jaar en dag een van de voornaamste « killers » op onze wegen. De Ministers hopen dat bestuurders zich met de nieuwe sancties nog meer bewust worden van de gevolgen.

Bij een hoge concentratie alcohol (vanaf 1,8g/l) kan -als alternatief voor de intrekking van het rijbewijs- een verplicht alcoholslot worden opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar of definitief. Hetzelfde geldt voor recidivisten waarbij voor de tweede keer gecontroleerd worden in drie jaar met een alcoholpercentage van meer dan 1,2g/l wordt vastgesteld.            

Ook de straffen voor rijden tijdens een rijverbod en rijden zonder (geldig) rijbewijs worden verzwaard. Zo zal een bestuurder zonder rijbewijs nu ook een gevangenisstraf riskeren, en niet enkel een geldboete. In de eerste helft van 2017 werden in ons land 16.935 bestuurders betrapt op rijden zonder (geldig) rijbewijs.    

Voor bestuurders die herhaaldelijk niet-verzekerd rijden worden de minimumstraffen bij een eerste recidive binnen de drie jaar na de eerste veroordeling verhoogd van minstens 8 dagen rijverbod naar minstens 3 maanden. De veroordeelde moet ook altijd opnieuw zijn theoretische en praktische proeven afleggen. Recidiveert hij een tweede keer binnen de drie jaar, dan moet het rijverbod minstens 6 maanden bedragen (+ afleggen proeven). Bij derde recidive wordt dat minstens 9 maanden rijverbod (+ afleggen proeven).  

Tenslotte wordt de gebruikelijke verjaring van één op twee jaar gebracht voor alle verkeersmisdrijven, met uitzondering van de zwaarste misdrijven, waar de verjaringstermijn drie jaar blijft.

Wanneer bestuurders die om medische of psychologische reden het recht tot sturen werd ontnomen, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel kunnen ze sneller hun rijbewijs terugvragen. Momenteel  moeten ze hiervoor twee jaar wachten maar met deze aanpassing wordt de termijn verkort. Zo willen de ministers bijvoorbeeld bestuurders die na een alcoholverslaving terug op het rechte pad zijn, stimuleren om opnieuw hun rijbewijs te halen wanneer ze kunnen bewijzen dat ze intensief aan hun verslaving gewerkt hebben.