Wapenwetgeving

B.S. 12 januari 2018 Veiligheid

De wet van 7 januari 2018 wijzigde de wapenwet om er verschillende belangrijke verbeteringen in aan te brengen. Ze organiseerde ook een nieuwe regularisatieperiode voor niet-vergunde vuurwapens, laders en munitie zodat de overheid meer zicht kreeg op het wapenbezit van burgers.

Om controle te krijgen op het aantal vuurwapens die in het bezit zijn van particulieren, gaf de wet particulieren van 1 maart 2018 tot 31 december 2018 de tijd kregen om de vuurwapens aan te geven die ze bezaten zonder de vereiste vergunning. In ruil voor immuniteit voor strafvervolging, konden ze dan alsnog een vergunning aanvragen voor die wapens, ze afstaan aan de politie, verkopen of laten neutraliseren. De regularisatieperiode ging in op 1 maart 2018. De regularisatieperiode was niet van toepassing op vuurwapens die verboden zijn, zoals volautomatische wapens. Voorlopige resultaten tonen aan dat minstens 37.500 aangiftes hebben plaatsgevonden. Meer dan 12.500 vuurwapens en 5,5 ton munitie werden ingeleverd en definitief vernietigd.

Lees hier meer over het resultaat van de amnestieperiode

De wet van 7 januari 2018 houdt ook een verstrenging in. Zo werd de lijst uitgebreid met misdrijven die ertoe leiden dat de aanvrager nooit een wapenvergunning of erkenning als handelaar kan krijgen. Voortaan bevat de lijst ook bepaalde terroristische misdrijven, maar ook de Gewestelijke verbodsbepalingen m.b.t. de import en export van wapens. Ook is de poging tot inbreuk op de wapenwet strafbaar gemaakt. De politie kan nu iemand die een wapen illegaal probeert te kopen, bijvoorbeeld via het internet, tegenhouden nog vóór hij het wapen effectief in bezit krijgt. Ook is het nu onmogelijk om nog laders voor vuurwapens te kopen zonder een geldige erkenning of vergunning.

De wetswijziging gaat gepaard met een reeks koninklijke besluiten. Het KB van 4 mei 2018 voorziet strengere regels voor het onbruikbaar maken van vuurwapens, zodat deze veel moeilijker opnieuw schietklaar kunnen worden gemaakt. Een ander besluit van 26 februari 2018 sluit een achterpoortje dat toeliet dat mensen hun wapens legaal lieten neutraliseren of vernietigen via de Proefbank voor vuurwapens te Luik. Voortaan kan dat enkel nog nadat de politie heeft nagegaan of het wapen niet geseind staat (bv. omdat het werd gebruikt bij een misdrijf) en of de eigenaar het wapen wel rechtmatig in bezit heeft.

Lees hier meer: 'Gezochte wapens vernietigen of neutraliseren in België wordt onmogelijk'. 

Geneutraliseerde vuurwapens moet je binnenkort registreren

Wapenbezitters, opgelet! Ook als je een vuurwapen bezit dat onklaar is gemaakt, moet je dit binnenkort aangeven. België komt daarmee tegemoet
aan de verplichting uit de Europese vuurwapenrichtlijn. Op 6 september 2019 keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed dat de richtlijn omzet in ons nationaal recht.

Lees hier meer.