Wapenwet

Veiligheid

Op 20 april keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed die de wapenwet hervormt. Het voorontwerp voorziet een nieuwe regularisatieperiode voor niet-vergunde vuurwapens, waardoor de overheid meer zicht zal krijgen op het wapenbezit van particulieren. De nieuwe wetgeving is ook beter afgestemd op de realiteit.

Om controle te krijgen op het aantal vuurwapens die in het bezit zijn van particulieren, voorziet dit voorontwerp dat particulieren enkele maanden de tijd krijgen om de vuurwapens aan te geven die ze bezitten zonder de vereiste vergunning. In ruil voor immuniteit voor strafvervolging, kunnen ze dan alsnog een vergunning aanvragen voor die wapens, ze afstaan aan de politie, verkopen of laten neutraliseren. De regularisatieperiode zal ingaan op 1 maart 2018. Ze is niet van toepassing op vuurwapens die verboden zijn.

Dit ontwerp houdt ook een verstrenging van de wapenwet in. Zo kan iemand die een misdrijf heeft gepleegd, binnen de lijst van opgenomen misdrijven, nooit een wapenvergunning krijgen of erkend worden als wapenhandelaar. De lijst met misdrijven wordt nu uitgebreid met bepaalde terroristische misdrijven, maar ook met de Gewestelijke verbodsbepalingen m.b.t. de import en export van wapens.

Daarnaast komen er ook nieuwe regels voor het uitlenen van vuurwapens. Zo moet je aangifte doen bij de overheid, met registratie in het Centraal Wapenregister, wanneer je een vuurwapen leent voor langer dan een maand. Voorts worden de veiligheidsvoorwaarden voor het vervoeren van vuurwapens herzien bij Koninklijk Besluit, om ze meer in lijn te brengen met de praktijk.