Aanpak virtuele munten

Veiligheid

Misdaadbestrijding moet mee evolueren en zich aanpassen aan nieuwe technologieën. Virtuele munten, zoals Bitcoin – computercode waaraan een bepaalde waarde wordt gehecht – zijn aan een opmars bezig. De netwerken waarop virtuele munten worden verhandeld, zijn volstrekt anoniem, waardoor ze voor misdadigers een ideaal instrument zijn om louche zaken te financieren en geld wit te wassen. Zo blijkt Bitcoin een populair betaalmiddel voor wie online drugs koopt.

De Minister van Justitie legt het misbruik nu aan banden: bijvoorbeeld door de mogelijkheid om Bitcoin en andere virtuele munten gemakkelijker in beslag te nemen door het COIV.