Noodhulp voor terreurslachtoffers

Het plafond voor de noodhulp wordt gevoelig opgetrokken van 30.000 naar 125.000 euro voor dringende kosten. Slachtoffers moeten niet meer wachten op de tussenkomst van de verzekering om deze dringende kosten betaald te krijgen. De kosten lopen al snel hoog op. De financiële hulp die de Commissie voor hulp aan slachtoffers toekent, komt niet in de plaats van de vergoeding waarop de slachtoffers recht op hebben via hun verzekering, maar helpt de termijn te overbruggen tussen de terroristische daad en de uitbetaling door de verzekering en komt ook tegemoet in kosten die het slachtoffer op niemand kan verhalen.

Niet-residenten (slachtoffers die noch de Belgische nationaliteit, noch hun gewone verblijfplaats in België hebben) kunnen het “statuut van nationale solidariteit” krijgen, daartoe nemen de bevoegde Ministers van Volksgezondheid en Pensioenen nog de noodzakelijke Koninklijke Besluiten.

Ook slachtoffers die betrokken zijn in langdurige strafonderzoeken zullen aanspraak kunnen maken op een hogere tegemoetkoming. Er kan hulp toegekend worden tot 125.000 euro voor onderzoeken die minstens 10 jaar aanslepen en waarvan de motieven van de daders ongekend zijn. Die hulp kan bv. dienen voor advocatenkosten doordat de procedure zo lang aansleept of voor psychologische bijstand omdat de feiten niet zijn opgehelderd.

Koen Geens: “De bedragen die bij aanvangsfase worden uitbetaald worden gevoelig opgetrokken. Wie met zoveel leed te maken krijgt moet in de eerste plaats niet bezig zijn of hij of zij de rekeningen van het ziekenhuis wel zal kunnen betalen. Dit is geen eindfase in een betere hulp aan slachtoffers, we blijven in gesprek met de verenigingen en de slachtoffers.”

Cijfergegevens Commissie voor hulp aan slachtoffers:

- Aantal dossiers terroristische aanslagen 22 maart 2016: 682

- Totaal toegekende noodhulp: 1.933.500 euro

- Totaal toegekende hoofdhulp (niet-dringende hulp): 816.700 euro

- Aantal behandelde telefoongesprekken terrorisme: + 2.900

- Aantal behandelde mails terrorisme: + 12.000

- Aantal dossiers Bende van Nijvel: ca. 100

- Totaal toegekende hulp Bende van Nijvel: 2.364.282,88 euro


Hieronder de link naar de 4 wetten die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad:

· Wet van 15 januari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019030067%0D%0A#top

· Wet van 3 februari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019010575%0D%0A#top

· Wet van 15 januari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019030068%0D%0A#top

· Wet van 3 februari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019010576%0D%0A#top