Burgerinfiltranten

B.S. 7 augustus 2018 Veiligheid

De wettelijke regeling voor burgerinfiltranten geeft de veiligheidsdiensten meer armslag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. De burgerinfiltratie is enkel mogelijk indien politionele infiltratie of andere onderzoekstechnieken onmogelijk zijn. Deze nieuwe bijzondere opsporingsmethode gebeurt onder een strikte omkadering en controle en zorgt ervoor dat een dossier van terrorisme of georganiseerde criminaliteit verder kan gezet worden.

De nieuwe BOM-maatregel (Bijzondere Opsporingsmethode) zal aan strikte voorwaarden, sterke waarborgen en een groot aantal sluitende controlemechanismen onderhevig zijn.

Enkel wanneer er geen andere manier is om het dossier te laten vooruitgaan, kan het federaal parket toestemming geven om een burgerinfiltrant aan te stellen. De burgerinfiltrant moet meerderjarig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn en zal zeer goed gescreend worden. Ook gedurende de infiltratie wordt de burgerinfiltrant continu gecontroleerd. Hij of zij kan enkel ingezet worden mits toestemming van het openbaar ministerie en mits doorlopende controle van een rechter.

Bijzonder is dat de burgerinfiltranten zelf ook ‘minder belangrijke misdrijven’ zullen mogen plegen, zoals chauffeur zijn voor criminelen of een auto of flat voor hen huren. Dit kan enkel na voorafgaandelijke goedkeuring van het Openbaar Ministerie en onder doorlopende controle van de politie en de rechtbank. Wanneer de burgerinfiltrant de lijn die opgesteld werd door het OM niet respecteert, zal hij of zij hiervoor dezelfde straf krijgen als iemand die geen infiltrant is.

Een burgerinfiltrant kan, net zoals nu het geval bij bedreigde getuigen, bescherming krijgen wanneer zijn veiligheid bedreigd is.