Burgerlijk Wetboek - Bewijsrecht

Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Na de goedkeuring door de ministerraad van het deel Verbintenissenrecht, volgt nu ook groen licht voor de hervorming van het Bewijsrecht. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bindend akkoord. “Met de hervorming van het Bewijsrecht zetten we opnieuw een stap naar een Burgerlijk Recht dat dichter bij de mensen en de hedendaagse samenleving staat”, zegt minister van Justitie Koen Geens.

Het Bewijsrecht doorkruist vaker dan gedacht het leven van ieder van ons. U gaf uw akkoord voor een koop of verkoop en u wenst dat te bewijzen? Daar komt het bewijsrecht in het spel. Koopt u vandaag een goed boven 375 euro (vastgelegd in 1990 op 15.000 BEF), dan is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Niet altijd even handig in de hedendaagse samenleving. Een smartphone zit al snel boven dat bedrag. De hervorming van het Bewijsrecht legt de lat voor een schriftelijke overeenkomst op 3.500 euro.  

Stel, u koopt of verkoopt een tweedehands elektrische fiets op internet voor 1.000 euro. Dan volstaat binnenkort een sms of mail als bewijs van uw aankoop/verkoop. Minder rompslomp dus voor kleinere aankopen die vaak al via de digitale weg gebeuren. Maar deze hervorming biedt ook meer zekerheid voor duizenden extra transacties die dagelijks gebeuren tot een bedrag van 3.500 euro.

Een tweede belangrijke verandering binnen de hervorming van het Bewijsrecht is dat een rechter de bewijslast zal kunnen omdraaien. Stel, u probeert geld uit een bankautomaat te halen, maar er gaat iets mis. Het geld is van uw rekening, maar u hebt helemaal niets in uw handen. Als de rechter de bank vraagt om het logboek voor te leggen, maar dat logboek gewist is, dan krijgt u vandaag ongelijk. Door de hervorming kan de rechter in uitzonderlijke gevallen, wanneer medewerking van de wederpartij geen zin meer heeft, de bewijslast omdraaien en bij de bank leggen. Als de bank dan niet kan bewijzen dat de automaat wel degelijk het geld heeft bezorgd, dan krijgt u gelijk als klager. Deze verandering dient dus vooral als allerlaatste hulpmiddel om discussies in de rechtbank niet eindeloos lang te laten aanslepen.

Een derde belangrijke hervorming, die in het kader van het ondernemingsrecht werd aangepakt, is het ondernemingsbewijs. De vrije bewijsvoering die geldt tussen ondernemingen wordt uitgebreid tot ook bijvoorbeeld vrije beroepen en landbouwers. Daarnaast kan het bewijs tegen ondernemers vrij geleverd worden zonder geschrift, ook boven 3.500 euro. Bovendien wordt de bewijswaarde van een factuur van toepassing op andere overeenkomsten dan enkel een koopovereenkomst. Tenslotte zal dit nieuwe recht ook digitale bewijsmiddelen, zoals een mail, als bewijs aanvaarden. 

Minister Geens: “Het Bewijsrecht werd aangepast aan onze moderne samenleving met onder andere de verhoging van de drempel voor een verplichte schriftelijke overeenkomst. Ook de volgende delen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zullen hervormd worden met duidelijkheid en toegankelijkheid als streefdoelen. Onze samenleving verdient een moderne wetgeving die aansluit bij wat mensen belangrijk vinden, en dat in alle aspecten van hun leven.”