Burgerlijk Wetboek - Erfrecht

B.S. 1 september 2017 Hercodificatie basiswetgeving

Het erfrecht is maatschappelijk gezien een belangrijke materie. Het regelt de gevolgen van een van de meest bepalende momenten in het leven van de burgers: een overlijden. Een goed erfrecht moet de belangen van de erflater en de verschillende erfgenamen erkennen en afwegen. Het moet een sereen kader bieden om die belangen met elkaar te verzoenen en conflicten te vermijden.

Het nieuwe erfrecht trad op 1 september 2018 in werking en focust op de familiale solidariteit.  Een globale erfovereenkomst zorgt ervoor dat nabestaanden voor het overlijden kunnen samenzitten om eensgezind een erfovereenkomst op te maken. Door het voorbehouden erfdeel los te koppelen van het aantal kinderen, krijgt de erflater meer beschikkingsvrijheid over zijn nalatenschap.