Burgerlijk Wetboek - Huwelijksvermogensrecht

B.S. 22 juli 2018 Hercodificatie basiswetgeving

Mensen weten vaak niet welke mogelijkheden ze hebben wanneer ze in het huwelijk stappen. Bij een overlijden of een scheiding komt men dan voor verrassingen te staan. In deze hervormingen focussen we, net zoals in het nieuwe erfrecht, op de solidariteit van de partners en bieden we de nodige garanties, zonder koppels tot keuzes te verplichten. Het huwelijk moet een feest blijven met oog voor elkaar. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht werd goedgekeurd door de ministerraad op 1 december 2017.  Dit is een belangrijke hervorming samen met de parlementsleden van de meerderheid Sonja Becq, Carina Van Cauter, Sarah Smeyers en Philippe Goffin.