DNA-analyses

B.S. 30 november 2015 Gerechtskosten

Een deel van de DNA-analyses worden geconcentreerd bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, een onafhankelijk wetenschappelijk onderdeel van de FOD Justitie. Deze analyses zullen voortaan aan kostprijs verricht worden. Zo wordt het labo geoptimaliseerd en kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden. (Persbericht)