Potpourri III

B.S. 13 mei 2016 Potpourri-wetten

Een menselijker interneringsbeleid en een modernere en efficiëntere Justitie

De derde Potpourri focust op het luik internering, alsook op een efficiënte en moderne wijze van communiceren onder justitiële actoren. Het wettelijk kader voor de internering van personen wordt aangepast. Het gaat om een aantal noodzakelijke technische correcties op de wet van 5 mei 2014, alsook om een aantal fundamentele aanpassingen op het vlak van interneringsbeleid. Er worden interneringskamers ingericht die de Kamers tot bescherming van de Maatschappij vervangen. Daarnaast wordt er gerichter geïnterneerd. Niemand zal zomaar voor lichte feiten zonder geweldpleging geïnterneerd worden.

Inhoud

1. Een betere rechtspositie voor de geïnterneerden via de introductie van de interneringskamers

2. Betekeningen worden elektronisch

3. Efficiënter strafonderzoek door bijkomende bevoegdheden voor het parket- generaal

4. Verplichte opleiding budgetbeheer voor magistraten

5. Aanwerven magistraten wordt vereenvoudigd

6. Elektronische handtekening voor ambtenaren

7. E-mail vervangt de aangetekende zending in interne communicatie