Huisvesting scheepvaartpolitie Blankenberge gegarandeerd

Regie der Gebouwen

De ministerraad ging op 15 maart 2019, op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens, akkoord met het afsluiten van een concessieovereenkomst voor een gebouw in Blankenberge waar de scheepvaartpolitie zal worden gehuisvest.

De scheepvaartpolitie is momenteel gehuisvest in het gebouw gelegen te Blankenberge, Oude Wenduinsesteenweg 2. De concessieovereenkomst met het Vlaamse Gewest werd afgesloten voor een periode van 9 jaar en loopt van rechtswege af op 31 maart 2019. De aanwezigheid van de scheepvaartpolitie in de haven van Blankenberge blijft noodzakelijk en daarom wordt voorgesteld om een nieuwe concessieovereenkomst te sluiten met het Vlaamse Gewest voor een nieuwe periode van 9 jaar, met aanvang op 1 april 2019.