Scanstraat

Regie der Gebouwen

Om de veiligheid te optimaliseren in de gerechtsgebouwen gaf de regering in 2017 groen licht voor het “scanstraat”-project. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de gerechtelijke diensten. Zeker na de aanslagen van 22 maart wezen zij op het open karakter van de gerechtsgebouwen en het gebrek aan veiligheidsinstallaties.

Omdat extra beveiliging nodig is bij o.a. risicozittingen (en zittingen m.b.t. terreur) kunnen gevoelige zittingen doorgaan in de gebouwen waar de “scanstraten” zijn. 5 sites, 1 per ressort, heeft een hoger beveiligingsniveau:

  • Brussel
  • Antwerpen: Vlinderpaleis
  • Gent: nieuw gerechtsgebouw
  • Luik: nieuw gerechtsgebouw
  • Charleroi

    In elke ressort is er reeds een tijdelijke scanstraat aanwezig.

Om de organisatie in de praktijk te regelen moet toegangscontrole voorzien worden via een scanstraat en door de private bemanning hiervan. De controle is te vergelijken met controle op een luchthaven. Rugzakken, handtassen, jassen gaan door een scanner. Toegang krijg je tot het gebouw als je door een deurportiek stapt.

De opdracht voor het personeel wordt gefinancierd door de interdepartementale provisie 2017 betreffende de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Jaarlijks zal deze beveiligingsopdracht 1.361.458 euro kosten, de gunning werd goedgekeurd voor een periode van 4 jaar en zal over die periode 5.445.832 euro kosten.

“Na 22 maart kwam er op verschillende niveaus een gevoel voor extra alertheid. We kiezen voor 5 specifieke gebouwen om deze een hoger beveiligingsniveau te geven. Risicovolle processen gaan in deze gebouwen door. De “scanstraat” zorgt voor een betere veiligheid in de betrokken gebouwen”, aldus Minister koen Geens.