Koninklijke Bibliotheek in Brussel beter toegankelijk

Regie der Gebouwen

De Koninklijke Bibliotheek in Brussel krijgt een facelift. Via een financiële injectie van 7 miljoen euro moet de wetenschappelijke instelling uitgroeien tot een nieuw toegankelijk en hedendaags museum. De nieuwe naam 'KBR' moet die nieuwe gedaante in de verf zetten.

KBR zal volop inzetten op de digitalisering van haar collecties, het online brengen ervan en de integratie van nieuwe technologieën. Ze wil zoveel mogelijk integere informatie ter beschikking stellen van een zo breed mogelijk publiek. Ze breidt het wettelijk depot uit naar digitale publicaties en bereidt de bouw van een Belgisch webarchief voor.

Het gebouw op de Kunstberg zal ook veel opener en toegankelijker gemaakt worden. De komende maanden wordt de infrastructuur grondig aangepast om het gebouw en de collecties toegankelijker te maken, het onthaal en de circulatie van de bezoekers te verbeteren, uitzonderlijke tentoonstellingen te kunnen organiseren en een nieuw museum te openen.