Nieuwe gevangenis in Antwerpen

Regie der Gebouwen

Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet de vervanging van de huidige gevangenis van Antwerpen door een nieuwe gevangenis van 440 plaatsen in de buurt van het nieuwe gerechtsgebouw.

De gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen dateert van 1855 en is niet aangepast aan een hedendaags detentiebeleid. Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet daarom de vervanging van de gevangenis door een nieuwe gevangenis in Antwerpen.

Het nieuwe arresthuis zal plaats bieden aan 440 gedetineerden opgesplitst in 1 entiteit voor 330 mannen, 1 entiteit voor 66 vrouwen en 1 entiteit voor zorgbehoevenden inclusief een psychiatrische afdeling voor 44 personen.

De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de goedkeuring om het dossier verder uit te werken en om een DBFM-procedure te lanceren – waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de penitentiaire inrichting voor zijn rekening neemt. Bij DBFM-projecten wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

In 2017 stelde de Regie der Gebouwen een consultant aan om de DBFM-procedure te begeleiden.

De start der werken is gepland tegen begin 2021 voor zover de vergunningen uitvoerbaar zijn. Het doel is om het arresthuis in het tweede semester van 2023 ter beschikking te stellen.

Lees hier meer over het Masterplan Gevangenissen en internering.