Bouw gevangenis in Haren

Regie der Gebouwen

In uitvoering van het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden zullen de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael vervangen worden door een nieuw te bouwen gevangeniscomplex in Haren. Dat complex zal bestaan uit meerdere entiteiten, namelijk 2 arresthuizen voor mannen, 1 strafhuis voor mannen, 1 gesloten instelling voor vrouwen, 1 open instelling voor vrouwen, 1 observatie-instelling, 1 psychiatrische afdeling en medisch centrum. Daar het om aparte gebouwen gaat, wordt er gesproken over een gevangenisdorp, met een capaciteit van 1.190 gedetineerden.

Het gevangeniscomplex wordt gerealiseerd op basis van een DBFM-procedure. Die procedure werd al toegepast voor de realisatie van de nieuwe gevangenissen in Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren. Daarbij staat een private partner in voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het complex gedurende een periode van 25 jaar.

Het consortium Cafasso is definitief aangesteld voor de uitvoering van de DBFM-opdracht. Het consortium bestaat uit de volgende lead partners: Denys nv, FCC Construcción sa en Macquarie Capital.

De eerste fase van de werken werd reeds opgestart. Het gevangeniscomplex zal in de loop van 2022 worden opgeleverd.

Alle maatregelen zullen worden genomen om de hinder voor de buurtbewoners tot een strikt minimum te herleiden, zowel tijdens de werken als tijdens de uitbating van de gevangenis. Een informatiesessie voor de buurtbewoners zal voorzien worden.

Lees hier meer over het Masterplan Gevangenissen en internering.