Versterking van de onafhankelijkheid van gerechtsdeskundigen

B.S. 31 mei 2017 Toegang tot Justitie

Met een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertaler-tolken willen we een soort kwaliteitslabel voor deze beroepsgroepen creëren. Een magistraat kon hiervoor een expert aanstellen uit willekeurige lijsten waarover de lokale rechtbanken beschikken. Een centraal register komt tegemoet aan de kwaliteitsvereisten en objectivering bij het aanstellen van deze expert en beëdigde vertaler-tolken.

De opname in het register zal beperkt worden in de tijd en geldt voor zes jaar. Bij verlenging dient er rekening gehouden te worden met de verplichting tot permanente vorming, één van de kwaliteitsvoorwaarden. Het register zal toegankelijk zijn in het publiek domein zodat er een grotere transparantie kan ontstaan. Dit om mogelijke belangenconflicten te vermijden en aldus de onafhankelijkheid van de experten te versterken.