Slachtofferhulp bij opzettelijke gewelddaden

B.S. 17 maart 2017 Toegang tot Justitie

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, maar ook occasionele redders, kunnen een financiële tussenkomst bekomen bij de commissie, maar dit was nog niet geregeld voor slachtoffers met hun verblijfplaats in België die slachtoffer worden van terroristische daden gepleegd in het buitenland. Met een nieuwe koninklijk besluit werd dit wel mogelijk gemaakt.

Een ander koninklijk besluit regelt de erkenning van “daden van terrorisme”, waarna het slachtoffer binnen een termijn van drie jaar na publicatie van een koninklijk erkenningsbesluit een verzoek kan indienen bij de commissie om financiële hulp te bekomen.

De bovengrens voor financiële hulp voor begrafeniskosten werd verdriedubbeld, van 2.000 naar 6.000 euro. De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers is uitgebreid naar twee kamers om een redelijke termijn van behandeling te kunnen garanderen. Slachtoffers horen snel zekerheid te hebben over hun rechten om niet meerdere malen met de gebeurtenissen geconfronteerd te moeten worden.

Aan het einde van de maand juni 2017 heeft een wetswijziging de bovengrens voor financiële hulp waarop slachtoffers aanspraak kunnen maken verdubbeld naar 125.000 euro.