Hervorming pro Deo

B.S. 14 juli 2016 Toegang tot Justitie

Om een correcte vergoeding van advocaten te kunnen verzekeren gaat het budget voor “pro Deo” van 71 miljoen euro naar 74 miljoen euro, met de bedoeling om dit de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken.

Daarnaast zal dit systeem van juridische bijstand rechtvaardiger worden door te zorgen dat wie er écht nood aan heeft, er effectief een beroep op kan doen, terwijl mensen met voldoende bestaansmiddelen worden uitgesloten. Daarom zal voortaan niet enkel rekening gehouden worden met inkomsten maar met alle bestaansmiddelen, zoals inkomsten uit arbeid, roerende goederen en spaargelden. Gebruikers van het systeem zullen een bescheiden bijdrage worden gevraagd van maximaal 50 euro. Deze bijdrage beoogt de begunstigde te responsabiliseren bij zijn keuze om een geschillenprocedure te voeren, bijvoorbeeld wanneer de kansen op succes van de procedure onbestaande zijn. Er worden vrijstellingen bepaald die moeten vermijden dat de toegang tot justitie wordt belemmerd.