De sprong naar het recht voor morgen

Beleidsverklaringen

Hercodificatie van de basiswetgeving

Van de hink-stap-sprong die Minister Geens bij de aankondiging van het Justitieplan vorig jaar voorstelde, zijn de hink en de stap intussen gerealiseerd of in de laatste fase van realisatie. Met ‘De Sprong naar het recht voor morgen’ wilt de Minister beginnen aan de laatste fase. 

Na de broodnodige hervormingen die volgden uit het Justitieplan en de bijhorende potpourriwetten is het nu tijd voor een diepgaande vernieuwing van de basiswetgeving. De burger heeft recht op heldere wetboeken: dit zorgt voor de voorspelbaarheid en de kenbaarheid van het recht. Een grote voorspelbaarheid van juridische geschillen zal nodeloze processen vermijden alsook het verspillen van tijd en geld. 

De wetboeken dateren al van de 19e eeuw, de tijd van Napoleon. De geplande “hercodificatie” – een grondige herwerking van de bestaande wetboeken – behelst devolgende rechtsdomeinen: het strafrecht met in begrip van strafvordering en strafuitvoering, het burgerlijk recht en het vennootschapsrecht en insolventierecht.

De sprong naar het recht voor mogen