Potpourri I

B.S. 22 oktober 2015 Potpourri-wetten

Aanpassing burgerlijke rechtspleging en rechterlijke organisatie voor snellere en efficiëntere procedures

Het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht is het eerste wetsontwerp dat voortvloeit uit het Justitieplan. Het past de burgerlijke rechtspleging en de rechterlijke organisatie aan om snellere en efficiëntere procedures te bekomen, zonder dat aan de kwaliteit waarmee justitie wordt beheerd ingeboet wordt. Dit komt niet alleen de burger ten goede die hierdoor een snellere behandeling van zijn zaak mag verwachten, maar ook de justitiële actoren die hun werkprocessen aanzienlijk verbeterd zien worden. 

Inhoud

1. Veralgemening principe alleenzetelende rechter

2. Beperking verplicht advies van het Openbaar Ministerie in burgerlijke zaken

3. Efficiëntere communicatie tussen actoren van justitie

4. Herwaardering eerste aanleg

5. Eenvoudige motivering en gestructureerde conclusies

6. Nietigheid enkel bij bewezen belangenschade

7. Verstekvonnissen

8. Onbetwiste schuldvorderingen

9. Stimulans gerechtelijke bemiddeling

10. Beperken van kostprijs en duur van onderzoeksmaatregelen

11. Verjaringstermijn in strafzaken verlengen

12. Tijdelijke verplaatsing zetel vrede-en politierechtbanken

13. Langer werken voor magistraten, referendarissen en parketjuristen