Potpourri II

B.S. 19 februari 2016 Potpourri-wetten

Wijziging strafrecht en strafvordering voor snellere en efficiëntere Justitie

Potpourri II is het tweede luik van wetsontwerpen voor een snellere, efficiëntere en rechtvaardige Justitie zoals voorgesteld in het Justitieplan. Het strafrecht en de strafvordering wordt op verschillende vlakken aangepast om het aantal procedures te verminderen en efficiënter te maken waardoor alles sneller verloopt en de werklast vermindert. 

Inhoud

1. Voorafgaande erkenning van schuld (“guilty plea”) bij straffen onder de 5 jaar

2. Repatriëring van de veroordeelden voor strafeinde

3. Ontlasting Hof van Assissen tvv correctionele rechtbank

4. Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf

5. Inperking nietigheid bij lichte vormgebreken

6. Minder verzet en verstek in strafzaken

7. Uitbreiding bevoegdheden administratief personeel politie: meer focus op kerntaken politiepersoneel in het veld