Transparant kader voor syndici

B.S. 24 maart 2017 Burgerlijk recht

Een aangename woonst is ergens waar er duidelijkheid is over de verdeling van de taken en kosten. Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Middenstand Willy Borsus zorgen met een Koninklijk Besluit voor een transparant kader voor de syndicus. 

In de praktijk weten bewoners (huurders en/of eigenaars) vaak niet wie hun syndicus is, of de persoon zich effectief syndicus mag noemen en van welke panden ze nog syndicus zijn. Het Koninklijk Besluit dat Geens en Borsus opstelde, schept hier duidelijkheid over.

Sinds 1 april 2017 is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht de gegevens van haar syndicus te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierdoor kan elke belanghebbende kennis nemen van de gegevens van een syndicus waardoor informatie vlotter kan doorgespeeld worden. Een syndicus die het beroep onwettig uitoefent kan hierdoor ook sneller worden opgespoord. De verplichte registratie maakt het mogelijk statistische gegevens in te zamelen.