Bemiddeling als volwaardig onderdeel van justitie

B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht

De Minister stelde reeds in zijn justitieplan dat er meer moest worden ingezet op bemiddeling, omdat een bemiddelde oplossing de verzoening van de partijen impliceert. Mensen die een aanbod tot bemiddeling weigeren, zouden hun beslissing moeten motiveren en ze kunnen hierover ondervraagd worden. Daarnaast wil de Minister de drempel tot bemiddeling verlagen, en de betrokken partijen beter en sneller informeren over de mogelijkheden die ze hebben om het geschil op te lossen. De Minister wil het beroep van bemiddelaar opwaarderen en beschermen, en de structuur en opdracht van de federale bemiddelingscommissie moderniseren.

Bemiddeling: beter praten dan procederen

Minder conflicten voor de rechter en meer oplossingen dankzij bemiddelingen. Dat is het doel dat Minister Geens wilt bereiken met zijn wet.

Momenteel is het aantal bemiddelingen beperkt tot een 5000-tal per jaar. Dat terwijl er jaarlijks meer dan een miljoen vonnissen en arresten worden geveld. Gemiddeld duurt het 83 dagen om een geschil door bemiddeling op te lossen. Dat is een pak korter dan een procedure voor de rechtbank en ook goedkoper.

Om bemiddeling te stimuleren komen er enkele maatregelen om ervoor te zorgen dat scheidende ouders, ruziënde buren en allerlei handelsconflicten zo veel als mogelijk buiten de rechtbank worden opgelost in onderling overleg.

  • Bemiddelaars zullen voortaan een erkenning moeten hebben, en daar zal een bekwaamheidsexamen en bekwaamheidsproef aan voorafgaan.
  • Gerechtsdeurwaarders en advocaten krijgen de opdracht mensen te wijzen op de mogelijkheden van bemiddeling.
  • Rechters zullen ruziënde partijen kunnen verplichten eerst een bemiddeling te proberen.

Meer informatie over bemiddeling leest u hier.