Samenwonen in een mede-eigendom aangenamer maken

B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht

Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die verhuren, hebben vaak andere belangen. Hierdoor kunnen wel eens discussies en conflicten ontstaan. De verouderde appartementsgebouwen in ons land kunnen de problemen nog verzwaren. Om een antwoord te bieden op de problemen in de praktijk voerde Minister Geens een nieuwe wetgeving in.

Vlaanderen telt meer dan 3 miljoen woongelegenheden, waarvan 820.000 appartementen. Meer dan 27% van alle gebouwen in Vlaanderen dateert van voor 1946. Het verwondert dan ook niet dat de gebouwen inmiddels verouderde materialen en technieken hebben, en zeker op vlak van energiezuinige materialen achterlopen. Renovatie in mede-eigendom wordt dus steeds belangrijker.

Wanneer de eigenaars ondanks de versoepeling niet tot een consensus kunnen komen, kan er bij een geblokkeerde situatie een voorlopige bewindvoerder worden aangesteld om tot een oplossing te komen. Om ervoor te zorgen dat mede-eigenaars bij een grote investering niet plots het volledige bedrag op tafel moeten leggen, komt er een verplichte bijdrage in het reservefonds. Hierdoor kunnen de kosten worden opgesplitst tot een investering noodzakelijk is.

"Met de nieuwe wetgeving hoop ik samenwonen nog aangenamer te maken voor iedereen", besluit Geens.

Oplaadpaal elektrische wagen eenvoudiger installeren in mede-eigendom

Mensen die een elektrische wagen willen aanschaffen moeten dit, ook binnen een mede-eigendom, vlot kunnen. Minister Geens past daarom de wet op de mede-eigendom aan zodat het eenvoudiger wordt om de nodige infrastructuur aan te leggen in de gemeenschappelijke delen, zoals bijvoorbeeld de nodige kabels voor een oplaadpunt van een elektrische wagen.

De aanleg van de infrastructuur voor een oplaadpaal, maar dit kan ook om een internetaansluiting gaan, zal nu via een eenvoudige notificatieprocedure kunnen. Dit is naar het voorbeeld van andere Europese landen, zoals bv. Spanje. De mede-eigenaar die de infrastructuur wil installeren moet de mede-eigendom hiervan op de hoogte brengen. De andere mede-eigenaars kunnen kiezen om de werken zelf uit te voeren omdat de aanpassing de energie, water of telecommunicatie, voor het ganse gebouw zal verbeteren. De mede-eigendom kan zich enkel verzetten wanneer de werken niet nodig zijn omdat er bijvoorbeeld al gelijkwaardige infrastructuur aanwezig is, of wanneer dit de gemene delen kan beschadigen. De vrederechter beslist in geval van verzet.

CD&V-parlementsleden Robrecht Bothuyne en Dirk De Kort kwamen deze zomer ook met het voorstel van een ‘fast lane’ voor elektrische voertuigen. Hun actieplan heeft als doel om in Vlaanderen, zo snel mogelijk, over te schakelen op zero-emissievoertuigen en de klimaatresolutie om te zetten in de praktijk. Minister Geens ondersteunt hun actieplan en de ambitie van de klimaatresolutie.

Koen Geens: “Onze gebouwen moeten aangepast worden aan de moderne behoeften, zoals bijvoorbeeld
extra isolatie die past binnen de energievoorschriften. De woonkwaliteit van de bewoners staat steeds centraal. We versoepelen de meerderheid bij de besluitvorming in de Algemene Vergadering zodat er snel beslist kan worden en blokkering wordt vermeden. De verouderde appartementsgebouwen in ons land zorgden nog te vaak voor problemen. Met deze aanpassingen komen we tegemoet aan de verzuchtingen in de praktijk.”

Alle praktische informatie voor mede-eigenaars vindt u hier.


Met een ludieke video vestigt Minister Geens de aandacht op de hervorming van het mede-eigendom: