Betere omkadering vastgoedmakelaars

Burgerlijk recht

Een eigendom kopen is niet iets waar de meeste mensen licht over gaan. Het is dan ook belangrijk om een transparante regelgeving te hebben rond de verkoop van eigendommen, net als voor de uitbating van het mede-eigendom.

De regering keurde de mogelijkheid goed tot een spoedprocedure om aan een rechter bewarende maatregelen te vragen ten aanzien van oneerlijke vastgoedmakelaars, om te voorkomen dat deze nog meer slachtoffers maken. Deze maatregelen zullen bovendien gepubliceerd worden op de website van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, waar iedereen vrij toegang toe heeft. Vastgoedmakelaars worden verplicht om gebruik te maken van afgescheiden rekeningen. Dankzij die afscheiding tussen het privévermogen en het professionele vermogen zullen de geldsommen, door klanten aan hen toevertrouwd, beter beschermd worden. De gelden van klanten mogen niet gebruikt worden voor andere persoonlijke doeleinden en zijn op deze manier beschermd bij een eventueel faillissement van de vastgoedmakelaar.

Wetsontwerp werd goedgekeurd in de Commissie Bedrijfsleven op 28 november.