Snellere en eenvoudigere voornaams- en naamsverandering

op Burgerlijk recht

Het aantal mensen dat z’n voornaam wijzigt is op 20 jaar tijd verdrievoudigd. Daarom maakte minister Geens de procedure om voornamen en namen te wijzigen eenvoudiger en sneller. Voor een voornaamswijziging zullen de burgers terechtkunnen bij het gemeenteloket. Voor een naamswijziging moet het verzoek nog steeds bij de FOD Justitie worden ingediend en wordt een KB getroffen. Maar ook die procedure wordt versneld.

(Lees verder)

​Meer zekerheid voor interlandelijke adopties

op Persbericht Burgerlijk recht

De Vlaamse, Brussels-Waalse en Duitstalige gemeenschap ondertekenden samen met de federale overheid een protocolakkoord die de samenwerking tussen de diensten bij interlandelijke adoptie aanscherpt. Interlandelijke adoptie moet op een vlotte, correcte en rechtszekere manier kunnen verlopen.

(Lees verder)