Snellere en eenvoudigere voornaams- en naamsverandering

Burgerlijk recht

Het aantal mensen dat z’n voornaam wijzigt is op 20 jaar tijd verdrievoudigd. Daarom maakte minister Geens de procedure om voornamen en namen te wijzigen eenvoudiger en sneller. Voor een voornaamswijziging zullen de burgers terechtkunnen bij het gemeenteloket. Voor een naamswijziging moet het verzoek nog steeds bij de FOD Justitie worden ingediend en wordt een KB getroffen. Maar ook die procedure wordt versneld.

Wie vandaag zijn of haar voornaam wil wijzigen kan daarvoor terecht bij de FOD Justitie. Die procedure kost in beginsel 490 euro en kan zo’n half jaar duren. Maar dit wetsontwerp verandert de procedure grondig. Mensen zullen hun aanvraag kunnen doen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente. Is de aanvraag voldoende gedocumenteerd, dan duurt de procedure hooguit een paar dagen. Is er bijkomend onderzoek nodig, dan duurt de procedure maximaal drie maanden. Het zijn de gemeenten die het tarief zullen bepalen. Mensen die verklaren de innerlijke overtuiging te hebben dat het geslacht geregistreerd in de geboorteakte niet strookt met de innerlijk beleefde genderidentiteit zullen slechts tien procent van de normale prijs moeten betalen.

Wie zijn of haar naam wenst te wijzigen moet daarvoor ook zijn verzoek richten tot de FOD Justitie. De procedure wordt sneller en het tarief wordt aangepast. Zo zal het recht op verzet tegen een naamswijziging worden opgeheven en zullen mensen steeds 140 euro betalen. Nu is dat nog 49 euro, tenzij je een woord wil toevoegen of bijvoorbeeld een hoofdletter in een kleine letter wil veranderen. Dan betaal je vandaag nog 740 euro.

Lees hier meer over de procedure van een voornaams- en naamsverandering.