Uniforme regels bij bescherming en plaatsing kinderen

Burgerlijk recht

Een minderjarige kan om medische, familiale of veiligheidsredenen tijdelijk geplaatst worden in België, of vanuit België geplaatst worden in een ander land. Voor zulke procedures bestaat er geen duidelijk afgelijnde wisselwerking tussen de federale staat en de gemeenschappen, die beide een rol spelen. De ministerraad keurde op 31 maart een wetsontwerp goed van Minister van Justitie Koen Geens dat de samenwerking tussen de federale regering en de gemeenschappen vastlegt. Dit samenwerkingsakkoord verduidelijkt de procedure en stimuleert overleg.