​Note-Cadre Sécurité Intégrale

Veiligheid

La sécurité constitue une des priorités de la politique du Gouvernement. La Note-Cadre Sécurité Intégrale est importante pour fixer les priorités à tous les niveaux politiques.

(Lees verder)

Plus d’inquiétude grâce à une plus grande transparence des syndics

M.B. 24 mars 2017 Burgerlijk recht: diversen

Une habitation agréable, c’est un endroit où la répartition des tâches et des frais est claire. Par le biais d’un arrêté royal, les Ministres de la Justice Koen Geens et des Classes moyennes, des PME et des Indépendants Willy Borsus apportent un cadre plus transparent en matière de syndic. 

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Goederenrecht

Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

Het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen. De burger staat centraal bij hervorming Burgerlijk Wetboek. Zo zal het nieuwe Goederenrecht burenrelaties duidelijk regelen, wat geschillen moet voorkomen. Komt het toch tot een conflict, dan zorgt de hervorming voor meer transparantie en een grotere toegankelijkheid voor zowel de burger als de vrederechter.

(Lees verder)

Code Civil - Droit des biens

Communiqué de presse Hercodificatie basiswetgeving

Le citoyen est au centre de la réforme du Code civil. C’est pourquoi le nouveau droit des biens règlera les relations entre voisins de manière claire afin de prévenir les litiges. Si un conflit devait tout de même survenir, la réforme assure alors davantage de transparence et une plus grande accessibilité tant pour le citoyen que pour le juge de paix.

(Lees verder)

Masterplan III

Persbericht 13 mei 2016 Gevangeniswezen

Met het Masterplan Gevangenissen III, waarvoor een principieel akkoord is met de kern, stellen we een totaalvisie op het Belgisch gevangeniswezen voorop, na de eerdere Masterplannen van de vorige regeringen. We hebben daarbij aandacht voor de renovatie van bestaande gevangenissen, de oprichting van nieuwe gevangenissen, de sluiting van bestaande gevangenissen en de uitwerking van een kleinschaliger en humaner detentiebeleid. Internationale en nationale waarnemers hebben België jarenlang op de vingers getikt voor een inhumaan detentiebeleid. Dit pakken we nu aan.

(Lees verder)

Versoepeld regime voor mede-eigendom

B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht: diversen

Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die verhuren, hebben vaak andere belangen. Hierdoor kunnen wel eens discussies en conflicten ontstaan. De verouderde appartementsgebouwen in ons land kunnen de problemen nog verzwaren. Om een antwoord te bieden op de problemen in de praktijk heeft een werkgroep, samengesteld door Minister van Justitie Koen Geens, een lijst met aanbevelingen voorgesteld om de wet op de mede-eigendom aan te passen. 

(Lees verder)

Gerechtsdeurwaarders

Potpourri III Gerechtskosten

Elektronische betekening voor gerechtsdeurwaarders is een grote stap voorwaarts in de digitalisering van Justitie. De gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan in zowel burgerlijke als strafzaken beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze dan wel aan de persoon zelf betekenen. Voor strafzaken is dit, indien mogelijk, verplicht. In burgerlijke zaken blijft keuzemogelijkheid een belangrijk gegeven gelet op de betrokkenheid en bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder. Deze werkwijze is een stuk efficiënter, zowel bij archivering als bij opzoeking, en een enorme plaatsbesparing.

(Lees verder)

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

B.S. 31 maart 2017 Toegang tot Justitie

Op 1 mei 2017 trad de wet tot oprichting van een fonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking. Vanaf die datum is een vaste bijdrage van 20 euro verschuldigd in zowel burgerlijke als in strafrechtelijke zaken.

(Lees verder)

Elektronisch toezicht als automatische straf

Potpourri II Strafzaken: diversen

Op 1 mei 2016 zijn de Potpourri II-bepalingen inzake elektronisch toezicht in werking getreden. Sindsien kan de rechter, in plaats van de traditionele gevangenisstraf, een detentie onder elektronisch toezicht of bepaalde maatregelen op proef ('probatie') als autonome straffen opleggen. Over deze aanpassingen werd met de gemeenschappen overleg gepleegd in de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen.

(Lees verder)

Kadernota Integrale Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is één van de prioriteiten in het beleid van de regering. De kadernota Integrale Veiligheid is belangrijk om de prioriteiten op alle beleidsniveaus vast te leggen.

(Lees verder)

De sprong naar het recht voor morgen

Beleidsverklaringen

Hercodificatie van de basiswetgeving

Van de hink-stap-sprong die Minister Geens bij de aankondiging van het Justitieplan vorig jaar voorstelde, zijn de hink en de stap intussen gerealiseerd of in de laatste fase van realisatie. Met ‘De Sprong naar het recht voor morgen’ wilt de Minister beginnen aan de laatste fase. 

(Lees verder)

Vernieuwde omzendbrief erkenning erediensten

Erediensten

De nieuwe omzendbrief is een helder kader in de procedure om tot een erkenning van een eredienst te komen. De Gewesten en Duitstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De federale Minister van Justitie geeft een voorafgaand advies over "de veiligheid van de Staat en de openbare orde". Dat advies werd vroeger opgesteld door de Veiligheid van Staat, op vraag van de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie. Voortaan worden meer diensten structureel betrokken bij het advies.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...