Koninklijke Bibliotheek in Brussel beter toegankelijk

Regie der Gebouwen

De Koninklijke Bibliotheek in Brussel krijgt een facelift. Via een financiële injectie van 7 miljoen euro moet de wetenschappelijke instelling uitgroeien tot een nieuw toegankelijk en hedendaags museum. De nieuwe naam 'KBR' moet die nieuwe gedaante in de verf zetten.

(Lees verder)

Meer en betere zorg voor geïnterneerden

Gevangeniswezen

Geïnterneerden verbleven ofwel in de gevangenis ofwel in centra zonder specifieke zorg. Minister van Justitie Koen Geens heeft hier deze legislatuur komaf mee willen maken en menswaardige zorg en opvang op maat georganiseerd. Met deze bijzondere eenheden zetten we stappen vooruit wat aangepaste zorg en voorzieningen voor geïnterneerde personen betreft en heeft de Minister een antwoord geboden voor de ontbrekende schakels in het forensisch psychiatrisch zorgnetwerk.

(Lees verder)

Correctionalisering

Potpourri II Strafzaken: diversen

Het Hof van Assisen wordt aanzienlijk ontlast ten voordele van de correctionele rechtbank. Vanaf nu kunnen alle misdaden met aanneming van verzachtende omstandigheden worden gecorrectionaliseerd en dus berecht door de correctionele rechtbank. De politieke en persmisdrijven blijven wel tot de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen behoren.

(Lees verder)

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

De veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg is zo sterk als de zwakste schakel: hoe meer preventie, hoe minder repressie; hoe beter de repressie, des te minder herhaling of recidive. We moeten doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen waarbij alle niveaus betrokken worden. Daarbij reiken we tools aan om actiever samen te werken op federaal, Europees, gemeenschaps- en lokaal niveau.

(Lees verder)

Justitieplan

Nota 18 maart 2015 Beleidsverklaringen

Minister van Justitie, Koen Geens, wil justitie hervormen met een hinkstapsprong. De eerste fase, de hink, kwam er vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap. De tweede fase, de stap, is dit Justitieplan, dat gaat voor een efficiëntere en daardoor rechtvaardigere justitie. De derde fase van de hinkstapsprong, de sprong zelf, zijn de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving. Het betreft hier de nieuwe wetboeken van strafrecht en strafvordering.

(Lees verder)

Potpourri I

B.S. 22 oktober 2015 Potpourri-wetten

Het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht is het eerste wetsontwerp dat voortvloeit uit het Justitieplan. Het past de burgerlijke rechtspleging en de rechterlijke organisatie aan om snellere en efficiëntere procedures te bekomen, zonder dat aan de kwaliteit waarmee justitie wordt beheerd ingeboet wordt. Dit komt niet alleen de burger ten goede die hierdoor een snellere behandeling van zijn zaak mag verwachten, maar ook de justitiële actoren die hun werkprocessen aanzienlijk verbeterd zien worden.

(Lees verder)

​Note-Cadre Sécurité Intégrale

Veiligheid

La sécurité constitue une des priorités de la politique du Gouvernement. La Note-Cadre Sécurité Intégrale est importante pour fixer les priorités à tous les niveaux politiques.

(Lees verder)

Diverse bepalingen burgerlijk recht I

B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht: diversen

Minister Geens zet de hervorming van het Burgerlijk Recht door met het wetsontwerp Diverse Bepalingen. Dit groot ontwerp omvat onder meer reparaties van de nationaliteitswet, een modernisering van de naamwetgeving, de hervorming van de bemiddeling, een verbetering van de inzage in adoptiedossiers, de hervorming van de mede-eigendom, reparaties aan de pandwet en de digitalisering van de burgerlijke stand. 

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Goederenrecht

Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

Het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen. De burger staat centraal bij hervorming Burgerlijk Wetboek. Zo zal het nieuwe Goederenrecht burenrelaties duidelijk regelen, wat geschillen moet voorkomen. Komt het toch tot een conflict, dan zorgt de hervorming voor meer transparantie en een grotere toegankelijkheid voor zowel de burger als de vrederechter.

(Lees verder)

Code Civil - Droit des biens

Communiqué de presse Hercodificatie basiswetgeving

Le citoyen est au centre de la réforme du Code civil. C’est pourquoi le nouveau droit des biens règlera les relations entre voisins de manière claire afin de prévenir les litiges. Si un conflit devait tout de même survenir, la réforme assure alors davantage de transparence et une plus grande accessibilité tant pour le citoyen que pour le juge de paix.

(Lees verder)

Rechtsbijstandsverzekering

Toegang tot Justitie

Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie, denk maar aan een bouwgeschil of een echtscheiding. Voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op tweedelijnsbijstand wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken.

(Lees verder)

L’assurance protection juridique

Toegang tot Justitie

Dans la vie, chacun peut se retrouver confronté à la Justice, par exemple pour un litige lié à la construction ou à un divorce. Pour les personnes n’ayant pas droit à l’aide juridique de deuxième ligne, le Gouvernement entend promouvoir l’assurance protection juridique en rendant cette assurance fiscalement attractive.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...