De sprong naar het recht voor morgen

Beleidsverklaringen

Hercodificatie van de basiswetgeving

Van de hink-stap-sprong die Minister Geens bij de aankondiging van het Justitieplan vorig jaar voorstelde, zijn de hink en de stap intussen gerealiseerd of in de laatste fase van realisatie. Met ‘De Sprong naar het recht voor morgen’ wilt de Minister beginnen aan de laatste fase. 

(Lees verder)

Potpourri II

B.S. 19 februari 2016 Potpourri-wetten

Potpourri II is het tweede luik van wetsontwerpen voor een snellere, efficiëntere en rechtvaardige Justitie zoals voorgesteld in het Justitieplan. Het strafrecht en de strafvordering wordt op verschillende vlakken aangepast om het aantal procedures te verminderen en efficiënter te maken waardoor alles sneller verloopt en de werklast vermindert.

(Lees verder)

Vernieuwde omzendbrief erkenning erediensten

Erediensten

De nieuwe omzendbrief is een helder kader in de procedure om tot een erkenning van een eredienst te komen. De Gewesten en Duitstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De federale Minister van Justitie geeft een voorafgaand advies over "de veiligheid van de Staat en de openbare orde". Dat advies werd vroeger opgesteld door de Veiligheid van Staat, op vraag van de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie. Voortaan worden meer diensten structureel betrokken bij het advies.

(Lees verder)

​Datastromen en Justitie

De databanken van Justitie worden voorbereid op een efficiëntere datastroom. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed uitgewerkte informatica-architectuur is een gestructureerde aanlevering van gegevens. Om die reden werd de focus gelegd op het digitaliseren van de belangrijkste gegevensfluxen binnen Justitie – zowel inzake gegevensinzameling, dossieraanleg als interpersoonlijke communicatie.

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Bewijsrecht

Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Na de goedkeuring door de ministerraad van het deel Verbintenissenrecht, volgt nu ook groen licht voor de hervorming van het Bewijsrecht. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bindend akkoord. Met de hervorming van het Bewijsrecht zetten we opnieuw een stap naar een Burgerlijk Recht dat dichter bij de mensen en de hedendaagse samenleving staat.

(Lees verder)

Levenloos kindje erkennen

Burgerlijk recht: diversen

Ook levenloze kindjes maken deel uit van de familie. In de ogen van veel ouders is hun levenloos geboren kind een kind net als alle andere kinderen. Zij vragen dan ook dit kind een plaats te kunnen geven in hun leven door het vrijwillig te laten registreren in de databank van akten van de burgerlijke stand en een naam te kunnen geven.

(Lees verder)

Volwaardig sociaal statuut aalmoezeniers en moreel consulenten in gevangenissen

Gevangeniswezen

De Ministerraad keurde een koninklijk besluit goed dat zorgt voor een volwaardig statuut van de aalmoezeniers en moreel consulenten die werken in de gevangenissen. Concreet krijgen de gevangenisaalmoezeniers een correctere verloning volgens diploma, kunnen ze sociale rechten opbouwen en beroep doen op zwangerschaps- of ziekteverlof. Hun brutowedde start aan 17.796 euro (niet-geïndexeerd), een loon dat elk jaar licht stijgt zodat dit na 8 jaar 23.943 euro (niet-geïndexeerd) bedraagt. Geïndexeerd start de brutowedde dus aan 30.376 euro, na acht jaar 40.868 (bruto geïndexeerd).

(Lees verder)

Justitiepaleis Namen

Regie der Gebouwen

Volgens de planning van de Regie der Gebouwen, zouden de werken aan het nieuwe Justitiepaleis van Namen klaar moeten zijn in december 2022.

(Lees verder)

Erkenning van het Executief van Moslims van België

B.S. 19 februari 2016 Erediensten

Een belangrijke hervorming op het vlak van erediensten, een bevoegdheid van de Minister van Justitie, was de modernisering van de structuur van het Executief van de Moslims van België. Het EMB, dat recentelijk ook zijn leiderschap vernieuwde, begint met steun van de federale regering nu aan een nieuw hoofdstuk. De rol van het EMB in de verwezenlijking van een islam in de Belgische context en met oog en respect voor westerse waarden is onontbeerlijk.

(Lees verder)

Strijd tegen radicalisering in de gevangenissen

Gevangeniswezen

Sinds de aanslagen van het afgelopen jaar is het onderwerp radicalisering actueler dan ooit. De aanpak van radicalisering en rekrutering door geradicaliseerde gedetineerden binnen de gevangenissen is dan ook een absolute prioriteit aangezien gevangenissen een potentiële voedingsbodem vormen.

(Lees verder)

Telecom

Gerechtskosten

De telecomoperatoren zijn een belangrijke partner voor justitie om misdaad effectief op te sporen. Voor de prestaties die zij leveren binnen het kader van strafonderzoeken krijgen de telecomoperatoren een vergoeding uitbetaald. In tegenstelling tot andere landen, waar de operatoren geen vergoeding krijgen, is de Belgische wetgever van oordeel dat hun diensten wel een vergoeding moeten krijgen in ruil voor een kwalitatieve samenwerking.

(Lees verder)

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

B.S. 31 maart 2017 Toegang tot Justitie

Op 1 mei 2017 trad de wet tot oprichting van een fonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking. Vanaf die datum is een vaste bijdrage van 20 euro verschuldigd in zowel burgerlijke als in strafrechtelijke zaken.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...