Gerechtsexperten sneller betaald

op Gerechtskosten

Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd.

(Lees verder)

Personeel rechterlijke orde

op Rechterlijke Orde

Een stipte Justitie is slechts mogelijk door een zo optimaal mogelijke inzet van magistraten en gerechtspersoneel. Zij staan namelijk in voor de correcte en tijdige afhandeling van een dossier.

(Lees verder)

Gerechtsdeurwaarders

op Potpourri III Gerechtskosten

Elektronische betekening voor gerechtsdeurwaarders is een grote stap voorwaarts in de digitalisering van Justitie. De gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan in zowel burgerlijke als strafzaken beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze dan wel aan de persoon zelf betekenen. Voor strafzaken is dit, indien mogelijk, verplicht. In burgerlijke zaken blijft keuzemogelijkheid een belangrijk gegeven gelet op de betrokkenheid en bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder. Deze werkwijze is een stuk efficiënter, zowel bij archivering als bij opzoeking, en een enorme plaatsbesparing.

(Lees verder)

Hervorming pro Deo

op B.S. 14 juli 2016 Toegang tot Justitie

Om een correcte vergoeding van advocaten te kunnen verzekeren gaat het budget voor “pro Deo” van 71 miljoen euro naar 74 miljoen euro, met de bedoeling om dit de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken.

(Lees verder)

Elektronisch toezicht als automatische straf

op Potpourri II Strafzaken

Op 1 mei 2016 zijn de Potpourri II-bepalingen inzake elektronisch toezicht in werking getreden. Sindsien kan de rechter, in plaats van de traditionele gevangenisstraf, een detentie onder elektronisch toezicht of bepaalde maatregelen op proef ('probatie') als autonome straffen opleggen. Over deze aanpassingen werd met de gemeenschappen overleg gepleegd in de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen.

(Lees verder)

Kadernota Integrale Veiligheid

op Veiligheid

Veiligheid is één van de prioriteiten in het beleid van de regering. De kadernota Integrale Veiligheid is belangrijk om de prioriteiten op alle beleidsniveaus vast te leggen.

(Lees verder)

De sprong naar het recht voor morgen

op Beleidsverklaringen

Hercodificatie van de basiswetgeving

Van de hink-stap-sprong die Minister Geens bij de aankondiging van het Justitieplan vorig jaar voorstelde, zijn de hink en de stap intussen gerealiseerd of in de laatste fase van realisatie. Met ‘De Sprong naar het recht voor morgen’ wilt de Minister beginnen aan de laatste fase. 

(Lees verder)

Potpourri II

op B.S. 19 februari 2016 Potpourri-wetten

Potpourri II is het tweede luik van wetsontwerpen voor een snellere, efficiëntere en rechtvaardige Justitie zoals voorgesteld in het Justitieplan. Het strafrecht en de strafvordering wordt op verschillende vlakken aangepast om het aantal procedures te verminderen en efficiënter te maken waardoor alles sneller verloopt en de werklast vermindert.

(Lees verder)

Vernieuwde omzendbrief erkenning erediensten

op Erediensten

De nieuwe omzendbrief is een helder kader in de procedure om tot een erkenning van een eredienst te komen. De Gewesten en Duitstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De federale Minister van Justitie geeft een voorafgaand advies over "de veiligheid van de Staat en de openbare orde". Dat advies werd vroeger opgesteld door de Veiligheid van Staat, op vraag van de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie. Voortaan worden meer diensten structureel betrokken bij het advies.

(Lees verder)

​Datastromen en Justitie

op Court of the Future ICT

De databanken van Justitie worden voorbereid op een efficiëntere datastroom. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed uitgewerkte informatica-architectuur is een gestructureerde aanlevering van gegevens. Om die reden werd de focus gelegd op het digitaliseren van de belangrijkste gegevensfluxen binnen Justitie – zowel inzake gegevensinzameling, dossieraanleg als interpersoonlijke communicatie.

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Bewijsrecht

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Na de goedkeuring door de ministerraad van het deel Verbintenissenrecht, volgt nu ook groen licht voor de hervorming van het Bewijsrecht. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bindend akkoord. Met de hervorming van het Bewijsrecht zetten we opnieuw een stap naar een Burgerlijk Recht dat dichter bij de mensen en de hedendaagse samenleving staat.

(Lees verder)

Levenloos kindje erkennen

op Burgerlijk recht

Ook levenloze kindjes maken deel uit van de familie. In de ogen van veel ouders is hun levenloos geboren kind een kind net als alle andere kinderen. Zij vragen dan ook dit kind een plaats te kunnen geven in hun leven door het vrijwillig te laten registreren in de databank van akten van de burgerlijke stand en een naam te kunnen geven.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...