Elektronisch toezicht als automatische straf

Potpourri II Strafzaken

Op 1 mei 2016 zijn de Potpourri II-bepalingen inzake elektronisch toezicht in werking getreden. Sindsien kan de rechter, in plaats van de traditionele gevangenisstraf, een detentie onder elektronisch toezicht of bepaalde maatregelen op proef ('probatie') als autonome straffen opleggen. Over deze aanpassingen werd met de gemeenschappen overleg gepleegd in de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen.

De strafrechter krijg aldus een aantal alternatieven voor de vrijheidsstraf en wordt de gevangenisstraf meer en meer een echte ultimum remedium in het straffenarsenaal, voorbehouden voor ernstige feiten en crimineel gedrag, waarvoor andere straffen niet zinvol of proportioneel lijken.