​De informatisering van Justitie

Informatisering is een belangrijke hefboom voor een moderne Justitie. Nochtans bleek efficiënt gebruik van informatica in Justitie de laatste 25 jaar geen evidentie. Dit leidt tot frustratie bij de actoren in de justitiële wereld, terwijl er bij alle partners net veel nood aan vertrouwen is.

Precies die achterstand biedt vandaag een opportuniteit om sneller vooruit te gaan. Daarom werd de informatisering van Justitie in een stroomversnelling gebracht. In het Justitieplan werd een drieledige strategie uitgewerkt om een pad te effenen naar de rechtbank van de toekomst.

De continuïteit blijft gehandhaafd: lopende ICT-projecten als e-Depot en e-Griffie werden verder uitgebouwd. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan een modernisering van de wetgevende kaders. Tenslotte wordt de digitale werkomgeving gereorganiseerd. Een doordachte kijk op de datastromen en een sterkere interactie met de andere dan Justitie-actoren zijn hiervoor essentieel. Door op deze wijze de werkprocessen te optimaliseren, opent zich de weg naar een efficiënt, elektronisch dossierbeheer.