Beveiligingsperiode

Strafzaken: diversen

Bij zware misdrijven zal de bodemrechter, d.i. de rechter die de veroordeling uitspreekt, meteen een minimale periode van strafuitvoering kunnen uitspreken. Hij zal bijvoorbeeld in geval van levenslange opsluiting, waar de strafuitvoeringsrechtbank de voorlopige invrijheidsstelling al vanaf 15 jaar kan toelaten onder strenge voorwaarden, tot 20 jaar kunnen uitspreken. Of, daar waar bij een niet-recidive de voorlopige invrijheidsstelling normaal na 1/3 kan tussenkomen, tot 2/3 van de straf.