​Bureaus voor juridische bijstand

Het digitaal pro deo-platform moet de centrale applicatie worden die de aanvragen behandelt van al wie recht heeft op kosteloze juridische tweedelijns rechtsbijstand. Aangezien de voorwaarden die toegang geven tot gratis rechtspleging in overeenstemming werden gebracht met de voorwaarden voor het bekomen van kosteloze tweedelijns rechtsbijstand, zal dit ICT-platform ook instaan voor de toekenning van dit basisrecht.

De huidige applicaties van de balies zullen vervangen worden door één nationale centrale applicatie. Omdat deze applicatie zal worden aangesloten op de overheidsdatabanken, zal het only once-principe van toepassing zijn. Dit betekent dat alle informatie die nodig is om de aanvraag te kunnen onderzoeken - bijvoorbeeld de inkomenstoestand, de vermogenstoestand en de gezinssamenstelling van de aanvrager - rechtstreeks vanuit de diverse overheidsdatabanken zal kunnen worden opgeladen. De administratieve drempel om kosteloze rechtsbijstand en rechtspleging te bekomen, wordt hierdoor aanzienlijk verminderd. Het pro deo-platform zal daarnaast het beheer en de controle van de dossiers ook vereenvoudigen, waardoor de beheerskosten zullen dalen en het budget meer zal kunnen worden aangewend voor de eigenlijke rechtsbijstand.